Personal Finance7 jun '13 20:04Aangepast op 7 jun '13 20:28

Sociale partners sluiten pensioenakkoord

Auteur: BNR Webredactie

Werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over de pensioenopbouw.

Het kabinet is bereid de alternatieven over te nemen, zo meldt staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord kondigden VVD en PvdA aan dat de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd, maar in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers werd 250 miljoen euro vrijgemaakt om de maatregel te verzachten. De sociale partners moesten daarvoor met voorstellen komen en die liggen er nu.

In het voorstel wordt de versoberde pensioenopbouw aangevuld met een spaarmogelijkheid, om zo te komen tot een gelijkwaardige pensioenopbouw voor ieder inkomen. Het opbouwpercentage dat fiscaal aftrekbaar is gaat van 2,25 procent naar 1,85 van het brutoloon, waar 1,75 was afgesproken in het regeerakkoord.

Ingewikkelder
De sociale partners hebben lang gesproken over hun deal; de oorspronkelijk deadline van 1 juni werd niet gehaald. Weekers schrijft in zijn brief aan de Kamer dat de voorstellen binnen de budgettaire randvoorwaarden blijven, maar wel leiden tot een complexere uitvoering en extra administratieve lasten.

Ook voor de deelnemers aan de regeling wordt het ingewikkelder, maar dat neemt niet weg dat Weekers het voorstel van de sociale partners overneemt. De uitwerking van het voorstel stuurt hij voor 17 juni naar de Kamer.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen