Peter Verhaar14 jul '14 07:01

Column Peter Verhaar | Spaargeld rot renteloos weg

Auteur: Peter Verhaar

In 1980 werkte ik mee aan een boek over de achtergestelde lening met garantie van de overheid. Destijds was deze lening bedoeld om ons grootbedrijf te redden dat letterlijk op de rand van de afgrond stond. L'histoire se répète, want de achtergestelde lening is terug, maar nu om het MKB te redden.

Peter Verhaar
Peter Verhaar

Eindelijk is de overheid wakker geworden en heeft vorige week een reeks maatregelen aangekondigd om de kredietverlening aan het MKB weer op gang te brengen.

De overheid verstrekt vooral garanties, het meeste geld moet komen van banken en private partijen. Ik vermoed dat we van de banken niet teveel moeten verwachten. ING's topman Nagel heeft meermalen gezegd dat MKB bedrijven met een goed businessplan wel degelijk krediet krijgen. Banken zijn echter scherper gaan kijken naar de risico's, logisch, zij moeten de belangen van de spaarders zwaar laten wegen.

En de banken wijzen er voortdurend op dat het lage eigen vermogen van het MKB het grootste probleem is en dat de banken niet op aarde zijn voor het verstrekken van eigen vermogen. Dat eigen vermogen kan heel goed worden opgebracht door de private sector. De lage rentestand zorgt voor meer vraag naar risicodragende investeringen.

Ik zie twee interessante mogelijkheden. In de eerste plaats de beurs. Nee, niet Euronext, dat is de beurs voor gerecycled eigen vermogen geworden, zie Nationale Nederlanden. Concurrent NPEX doet het beter. Deze week gaat bijvoorbeeld Fastned, snelladers van elektrische auto's, echt nieuw geld ophalen.

De andere mogelijkheid is crowdfunding. Het gaat ondertussen om vele tientallen miljoenen. Onze overheid werkt via de toezichthouder crowdfunding echter tegen. Een particulier mag maar 20.000 euro in crowdfunding steken. Ik herhaal: 20.000 euro. Particulieren moeten blijkbaar door onze overheid betutteld worden. Gelukkig zijn er meerdere platforms, maar het kan erger. In Engeland mag je maar 10 procent van je vermogen in crowdfunding steken.

Het is allemaal te zot voor woorden. Aan de ene kant roepen dat de private sector met geld over de brug moet komen, aan de andere kant elke vorm van risico willen uitbannen. Dat werkt niet. De toezichthouder moet er voor zorg dragen dat de platforms goede informatie aan beleggers geven, bijvoorbeeld door richtlijnen te geven voor risicoclassificatie en voorlichting.

Er staat 380 miljard spaargeld bij de banken bijna renteloos weg te rotten. Met slechts 1 procent daarvan zal de motor van de economie al weer aanslaan.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen