Politiek18 feb '16 06:06

Mbo-plannen Bussemaker stuiten op motie coalitiepartijen

Auteur: BNR Webredactie

Regeringspartijen VVD en PvdA dienen vandaag een motie in tegen de 'eigen' minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Zij zien namelijk weinig in de plannen van Bussemaker om een wet in te voeren waardoor mbo’s verplicht verkleind worden tot maximaal 5000 leerlingen.

Foto: ANP
Foto: ANP

Volgens VVD’er Anne-Wil Lucas is het onduidelijk of deze wetswijziging echt het probleem van onpersoonlijkheid zal oplossen. “De organisatievorm van de mbo’s zegt eigenlijk helemaal niks over de kwaliteit. Er zijn grote mbo’s die het prima doen, maar er zijn ook kleine mbo’s die juist weer geen oog hebben voor de menselijke maat.”De VVD is dan ook niet zo’n voorstander van het verplicht reorganiseren van de mbo’s. Lucas: “Wij willen niet nu al een verplichting opleggen. Je moet sturen op de tevredenheid van de leerlingen en werkgevers. Dus wij willen daar eerst met zijn allen goede kwaliteitsafspraken over maken en daar financiële consequenties aan verbinden.”
Anne-Wil Lucas: “Laten we nu eerst goede afspraken maken met de ROC’s over de kwaliteit van het onderwijs, want daar gaat het uiteindelijk om.”

Dit is ook wat in de motie zal staan: “We zullen de minister vragen om eerst maar eens kwaliteitsafspraken met de scholen te maken. Als dat echt niet blijkt te lukken, kan ze later altijd nog een wetsvoorstel voorbereiden om het organisatorisch te regelen.”

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing ziet het debat morgen dan ook als een mogelijkheid om samen met de minister te kijken naar alternatieven: “Maak niet van de verplichting een heilig middel. Wat voor mij heilig is, is die jongere die we naar baan en burgerschap moeten gaan begeleiden.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen