Politiek10 mrt '14 15:29

Participatie ja, maar niet opgelegd

Auteur: BNR Webredactie

Veel gemeenteraadsleden ziet de participatiemaatschappij wel zitten. Meer dan de helft vindt dat de overheid meer mag verwachten van de burger. Dat blijkt uit een onderzoek van Trouw. Het plan voor de participatiesamenleving krijgt naast de coalitiepartijen ook steun van raadsleden van CDA, D66, ChristenUnie en SGP.

Meer dan de helft raadsleden ziet participatiemaatschappij zitten
Meer dan de helft raadsleden ziet participatiemaatschappij zitten

De participatiesamenleving is inmiddels flink ingeburgerd, verklaart Julien van Ostaijen bestuurskundige aan de Universiteit van Tilburg. "Alle partijen steunen het idee dat inwoners zelf ook verantwoordelijk zijn voor een deel van de taken die op gemeenten afkomen. Wel zijn er verschillen in hoeverre je daarin moet gaan en wat de gemeente zelf nog moet doen."

Met name als het de overheveling van zorgtaken betreft. "De begeleiding van ouderen kan bijvoorbeeld gemakkelijk door inwoners worden overgenomen", zegt Van Ostaijen. Zelfs taken rond de jeugdzorg kunnen volgens hem tot op een zekere hoogte door inwoners worden uitgevoerd. "Daar zitten wel grenzen aan. Er zijn zware zorgtaken die vrijwilligers niet willen en kunnen doen. En dan zijn er ook nog de zorgen om privacy."

In verschillende gemeenten hebben inwoners al het heft in handen genomen door openbare voorzieningen die met sluiting werden bedreigd - zwembaden, bibliotheken - zelf te gaan besturen. Dat zou op veel meer plaatsen kunnen, zegt de bestuurskundige. "Een belangrijke voorwaarde is dat het initiatief vanuit de burgers komt. Als ze het idee krijgen dat de overheid alleen maar taken over de schutting gooit, gaan ze het niet doen."

Bijstand
Behalve vrijwilligers kunnen bepaalde taken ook door bijstandsgerechtigden worden uitgevoerd. In de nieuwe bijstandswet worden zij namelijk verplicht een tegenprestatie te leveren voor het ontvangen van een uitkering. Toch hoor je ook daar tegengeluiden, zegt Van Ostaijen. "Bijvoorbeeld van mensen die deze taken nu uitvoeren. Die menen dat zij hierdoor zelf in de bijstand terechtkomen. Dus het is een ingewikkelde taak die er op gemeenten en lokale wethouders afkomt."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen