Politiek27 mei '14 17:36

Witwassen: een nog te wassen varkentje

Auteur: Marjan van den Berg

Ministers weten niet welke witwasrisico's Nederland loopt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Het gaat om Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën). De ministers hebben volgens de Rekenkamer ook geen inzicht in de resultaten van de witwasbestrijding in ons land.

Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer, geeft een voorbeeld van een witwasoperatie. “U kunt bijvoorbeeld denken aan een Nederlandse crimineel die veel geld heeft verdiend met de drugshandel. Dat stopt hij in een tas en hij opent in een belastingparadijs, ergens ver buiten Nederland, een rekening, zet dat geld op die rekening en vanuit die rekening wordt een huis in Nederland gekocht. En dan lijkt het net alsof dat legaal is. Het geld is daarmee dan – hoopt deze crimineel – witgewassen.”

Veel informatie beschikbaar
Ruim vijf jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet over witwassen een risico-inventarisatie naar de Kamer te sturen, maar dit is nog altijd niet gebeurd, zegt Vendrik. “Wat ons een beetje spijt – want dat constateerden we in 2008 ook al – is dat er aan de ene kant bij de opsporende diensten – Openbaar Ministerie, specifieke politiediensten en de FIOD bijvoorbeeld – heel veel informatie beschikbaar is over de vraag welke routes criminelen gebruiken, waar het geld zou kunnen zitten, maar dat de overheid er niet in slaagt die informatie beter met elkaar in verband te brengen. Dan zou je namelijk veel beter kunnen zien waar de risico’s echt zitten en waar de opspoorders de aandacht op zouden moeten richten.”

Volgens de Rekenkamer hebben de verantwoordelijke ministers hierin meer inzicht nodig om de witwasbestrijding te kunnen aansturen en verantwoording af te kunnen leggen aan de Tweede Kamer over geld dat hieraan wordt besteed.

Reactie Opstelten
Opstelten is het volgens zijn woordvoerder niet eens met de conclusie dat hij geen inzicht zou hebben in de resultaten van de witwasbestrijding. De minister erkent wel dat er nog meer zicht op nodig is. Hij heeft daarom opdracht gegeven om een nieuwe 'Beleidsmonitor Witwassen' te ontwikkelen: een diepgaande analyse van de effectiviteit van het witwasbeleid.

Gerelateerde artikelen