Politiek9 jul '15 12:42

'Waarom moet een manager van een woningcorporatie meer verdienen dan een minister?'

Auteur: Eva Oude Elferink

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil na topbestuurders nu ook de meeste andere mensen die werken voor de overheid of in de semi-publieke sector binden aan een maximum-inkomen.

Ze mogen straks niet meer verdienen dan een ministerssalaris, dat 178.000 euro is. "Daarvoor zou het in de publieke en semi-publieke sector, waarin publieke taken worden vervuld, ook wel moeten kunnen", zegt Plasterk.

Waarom is hier nog niet eerder naar gekeken?

"Het stond wel in het regeerakkoord, maar we hebben het in tweeën geknipt. De norm was hiervoor 130 procent van een ministerssalaris, 230.000 euro. Daarvan heb ik gezegd 'laten we dat nu eerst verlagen naar het ministerssalaris'. Dat is nu gebeurd. Het tweede deel is het uitbreiden van deze wet naar ook de niet-topbestuurders."

Werken er onder het topniveau veel mensen die meer dan zo’n bedrag krijgen?

"Het gekke is hier en daar dat ik hier en daar heb gehoord, bijvoorbeeld bij een woningcorporatie, dat een directeur zei 'ik moet nu onder het ministersalaris zitten, maar een van mijn managers zit daarboven'. Waarom moet een manager van een kleine woningcorporatie meer verdienen dan een minister? Des te meer reden om die wet aan te passen dus."

Er wordt door critici vaak gezegd dat wanneer je mensen niet goed betaald, ze naar het buitenland vertrekken

"'If you pay peanuts, you get monkeys', zeggen ze. Maar bijvoorbeeld bij de voorzitters van universiteiten hebben we voortreffelijke mensen kunnen aanstellen. Ook mensen die daarvoor misschien niet voor tonnen op Wall Street zaten, maar hoogleraar waren of uit een ambtelijke functie kwamen waar ze ook onder die norm vielen."

U wilt onder meer medisch specialisten uitsluiten van deze norm. Waarom?

"De medische sector is een aparte sector, omdat er behalve in loondienst ook veel wordt gewerkt via maatschappen. Mijn collega Edith Schippers (van Volksgezondheid, red.) probeert al die artsen uit hun maatschap en in loondienst te krijgen. Dat gaat niet via een wet, want dan zou je alle maatschappen moeten verbieden."

Het gaat wel belastingeld

"Het is premiegeld. Maar de vrijheid van een arts of een tandarts om zich ergens te vestigen ga ik vanuit de Wet Normering Topinkomens niet zomaar aantasten. Dan moet je echt besluiten om heel de zorgsector anders in te richten. Dat is het voornemen nu niet."

Er zijn meer uitzonderingen denkbaar. Bijvoorbeeld de dirigent van het Concertgebouworkest die voor veel meer geld ook aan de slag kan bij orkesten in China, de Verenigde Staten. Wat zegt u tegen zo'n bestuur van het Concertgebouw?

"In zijn algemeenheid ben ik nooit zo’n fan van dat argument. We hebben een goed land met goede voorzieningen en er zijn heel veel mensen die hier graag willen werken. Het is wel zo dat er in de wet een uitzonderingsclausule is. De ministerraad kan besluiten voor een individueel geval te zeggen 'hier is het evident dat het echt hoger betaald moet worden'. Die clausule is er al en is in de afgelopen twee jaar precies nul keer gebruikt. Kennelijk valt het dus wel mee met die noodzaak. Maar in zo’n uitzonderingsgeval zou het kunnen."

Gerelateerde artikelen