Politiek12 feb '16 06:33

Ambitieus emissieplan Dijksma is 'gouden sleutel'

Auteur: Jeroen Stans

Een nieuw en wereldwijd emissiesysteem moet het gebruik van fossiele brandstoffen veel zwaarder gaan belasten. Daarmee moet het veel interessanter worden te investeren in duurzame energie.

Foto: ANP
Foto: ANP

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft daarvoor een ambitieus plan, dat ze het komende halfjaar van de grond wil krijgen als voorzitter van de EU. Te beginnen vandaag op een ontmoeting in Parijs. "De bijeenkomst die we nu hebben, die is ook bedoeld om de geesten rijp te maken voor die revolutie."

Het bestaande, Europese emissiesysteem schiet volgens Dijksma tekort, omdat er te veel emissierechten kunnen worden verhandeld en de prijs voor het gebruik van vervuilende kolen te laag is. Daarom slaan overheid en bedrijfsleven volgens haar de handen ineen. In het nieuwe systeem "heb je maar een beperkte hoeveelheid rechten. En dan beprijs je de koolstof het systeem uit." Op die manier wordt het volgens Dijksma ook veel aantrekkelijker voor investeerders om te investeren in bijvoorbeeld zonne-energie. Dat wordt volgens haar goedkoper en "meerjarig het meest perspectiefvol."

Cruciaal is volgens Dijksma dat ook de lucht- en scheepvaart wordt belast voor het gebruik van fossiele brandstoffen in dit nieuwe, wereldwijde emissiesysteem. Het ambitieuze plan is een uitvloeisel van het in december gesloten Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat de temperatuurstijging onder de twee graden moet blijven. En liever nog onder de anderhalve graad. Dijksma: "We zjin nu bezig met het zoeken naar de Gouden Sleutel. En het beprijzen van koolstof is die sleutel."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen