Politiek9 jan '16 11:03

Universiteiten vernieuwen lerarenopleidingen

Auteur: ANP Nieuws

Universiteiten gaan hun opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs flexibeler organiseren en versterken.

Foto: ANP
Foto: ANP

Daarmee willen ze de opleiding aantrekkelijker maken voor studenten en ze beter voorbereiden op de beroepspraktijk.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Ze schrijft dat ze de plannen hiervoor van de koepel van universiteiten (VSNU) omarmt.

Die houden onder meer in dat er een tweejarige educatieve masteropleiding komt, waarin meer ruimte is voor het opdoen van praktijkervaring. Nu moeten studenten die een leraarsbevoegheid willen halen vaak nog twee masters doen. Eentje in hun vakgebied en een educatieve opleiding, zodat ze ook twee scripties moeten schrijven. Er liepen al experimenten om deze masters in elkaar te schuiven.

Kwaliteit
De vernieuwing kan komend studiejaar al ingaan. Ook komen er experimenten met trajecten voor studenten die al afgestudeerd zijn en alsnog leraar willen worden.

Universitair geschoolde leraren komen vaak terecht in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. Het kabinet en ook de Tweede Kamer willen graag dat de kwaliteit van leraren omhoog gaat. Dat is goed voor het onderwijs en voor de scholieren.

De VSNU is blij met de steun van Bussemaker. De vereniging verwacht dat meer studenten zullen kiezen voor de lerarenopleiding en het leraarschap.

Gerelateerde artikelen