Politiek24 feb '16 14:47

De dreiging van een atoomoorlog: terug van weggeweest?

Auteur: Jolijn Mes

Bezuinigingen op Defensie zorgen ervoor dat NAVO-landen sneller kernwapens moeten inzetten, omdat er te weinig ‘gewone’ wapens zijn. Dat zegt Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp in Elsevier.

Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Foto: Jaap Jansen.
Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Foto: Jaap Jansen.

Volgens politiek verslaggever Jaap Jansen vergelijkt Middendorp de situatie met een ladder: "Er is jarenlang bezuinigd op Defensie, waardoor er te weinig moderne, niet-nucleaire wapens zijn. Als de spanningen tussen Rusland en het westen oplopen ga je steeds een trede hoger op de ‘escalatieladder’. En nu zitten er volgens Middendorp te weinig treden op die ladder, waardoor je sneller naar nucleaire wapens grijpt."

Lobby
Dat klinkt gevaarlijk, maar het zou ook een roep kunnen zijn voor meer geld, zegt Jansen: "Er is natuurlijk ook een enorme lobby gaande voor meer geld naar Defensie. Nederland geeft op dit moment nog maar 1,1 procent van het nationaal product aan Defensie. Onlangs is bevestigd dat alle NAVO-landen weer naar 2 procent moeten, maar dat gaat veel te langzaam, vinden veel deskundigen."

Kernwapenvrije wereld
Officieel streeft Nederland naar een kernwapenvrije wereld, maar dat zit er volgens Jansen voorlopig nog niet in: "Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat een kernwapenverbod pas kan als de wereld stabieler is en iedereen meedoet. En volgens hem is dat stadium helaas nog niet bereikt."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen