Politiek27 mrt '13 06:03Aangepast op 27 mrt '13 08:23

Knielen hoogste rechters VS voor homohuwelijk?

Auteur: Fleur de Bruijn

Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich de komende tijd over het huwelijk tussen homoseksuele mannen en vrouwen. Maar daarmee ook over gelijke rechten op het gebied van sociale zekerheden en belastingen. Een historisch moment hangt in de lucht.

Dinsdag boog het Hooggerechtshof zich over de vraag of er een grondwettelijk recht bestaat op homohuwelijken waardoor deelstaten deze niet mogen verbieden. Woensdag houden de opperrechters de zogeheten Defense of Marriage Act tegen het licht.

Omdat homohuwelijken federaal niet worden erkend, hebben koppels minder rechten op het vlak van sociale zekerheid en belastingaftrek. Lagere rechters hebben bepaald dat dat discriminatie is.

Proposition 8
De eerste zaak kan in potentie de grootste gevolgen hebben. In 2008 stemde de bevolking in Californië in een referendum in met een wetsvoorstel (proposition 8) waarin het huwelijk wordt gedefinieerd als een verbintenis tussen man en vrouw. Daarmee werd de eerdere goedkeuring van het homohuwelijk door het hooggerechtshof in die staat ongedaan gemaakt.

Deze omstreden wetswijziging werd door twee homostellen aangevochten. Een federale rechter in San Francisco bepaalde daarop dat het recht op gelijke bescherming in de grondwet ook gold voor de klagende partij. Zij - maar ook andere homostellen in het land - mochten dus trouwen. Een federaal hof van beroep zwakte die lezing vervolgens af. De zaak had volgens het hof alleen betrekking op Californië en niet op de rest van de VS.

Drie mogelijkheden
Het Hooggerechtshof in Washington lijkt in deze zaak drie opties te hebben. Een verbod op het homohuwelijk is ongrondwettelijk in de hele VS, proposition 8 is niet rechtsgeldig maar heeft alleen betrekking op de staat Californië of dergelijke regelingen en verboden zijn niet in strijd met de grondwet.

Ook kunnen de opperrechters een verstrekkende beslissing uit de weg gaan door te bepalen dat de zaak in deze vorm niet thuishoort bij het hof. De staat Californië ziet niets in proposition 8 en verdedigt het wetsartikel dan ook niet. De advocaten die dat wel doen, kunnen niet bevoegd verklaard worden door het hof. Zonder verdediging is er geen zaak.

Californië
De uitspraak van het hof van beroep blijft dan overeind en de staat Californië zou weer huwelijksvergunningen kunnen uitgeven aan homokoppels. Het Hooggerechtshof doet vermoedelijk eind juni uitspraak in beide zaken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen