Politiek7 apr '16 15:11

Van der Steur flink in de problemen

Auteur: BNR Webredactie

Minister Van der Steur verkeerde vanmiddag in grote politieke problemen. De Tweede Kamer was woedend omdat terreurverdachte El Bakraoui nooit is onderzocht. Ondanks een motie van wantrouwen overleefde de minister het debat.

Foto ANP
Foto ANP

17:27 | Het debat is ten einde en Van der Steur heeft het overleefd. Hij behield vanmiddag het vertrouwen van de meerderheid van de Tweede Kamer. Wel kreeg een motie van wantrouwen van de PVV steun van de SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de Groep Bontes/Van Klaveren, de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS. Over de motie van wantrouwen wordt vanavond gestemd.

De minister krijgt van de andere oppositiepartijen nog een kans, maar ze willen wel dat hij voor 1 mei met meer maatregelen komt om de terreurbestrijding te verbeteren. In de voorjaarsbegroting moet de minister zorgen dat de gaten in de capaciteit en het budget van de opsporingsdiensten worden gedicht.

Van der Steur beloofde dat zijn aanpak van terrorisme "zichtbaar verandert". De minister wilde echter niet spreken van fouten die zijn gemaakt. Wel had het op onderdelen beter en actiever gemoeten, stelde hij.

17:20 | Van der Steur geeft momenteel antwoord op de ingediende moties.

17:15 | Het debat is weer begonnen.

17:06 | Politiek verslaggever Jeroen Stans over de waarschuwing aan het adres van Van der Steur: "Nu komen we op 38 zetels uit die de motie van wantrouwen van de PVV steunen. Maar het is wel een flinke klap in zijn gezicht. Van der Steur kan vooralsnog verder, maar wederom met deuken."

De redding van Van der Steur was volgens Stans zijn mea culpa aan het einde van zijn betoog vandaag: "Mijn aanpak zal zichtbaar veranderen", zei de minister.

"Die halve knieval was groot genoeg voor de Kamer om tóch door te kunnen met minister Ard van der Steur", zegt Stans.

16:59 | De derde termijn van het debat is ten einde. Kamervoorzitter Arib schorst de vergadering tot 17.15 uur. Minister Van der Steur geeft straks reacties op de ingediende moties.

16:58 | Henk Krol, leider van 50-Plus, zegt dat de partij niet overtuigd is geraakt door Van der Steur. "Dat is verontrustend. De bezem moet nu echt door het ministerie." Ook 50-Plus steunt de motie van wantrouwen.

16:56 | VVD-fractievoorzitter Zijlstra: "Het is belangrijk dat er een juridische grondslag is om terreurverdachten op te sluiten." De VVD steunt daarom de motie van CDA-leider Buma.

16:54 | "Als de minister de kans krijgt om door te strompelen, is de veiligheid daar niet bij gebaat", zegt Partij van de Dieren-leider Marianne Thieme. Ook haar partij steunt de motie van wantrouwen. De Groep Bontes / Van Klaveren (ex-PVV'ers) steunt Wilders' motie ook.

16:51 | SGP-leider Van der Staaij noemt de motie van CDA-leider Buma, die de SGP steunt, een "aansporingsmotie".

16:50 | Ook Kamerleden (en ex-PvdA'ers) Kuzu en Öztürk steunen de motie van wantrouwen die de PVV indiende.

16:46 | PvdA-leider Samsom zegt de reflectie van Van der Steur, die hij eerder vandaag zei lessen te willen trekken uit gemaakte fouten, te kunnen waarderen. Maar het moet nog beter. Daarom dient hij met D66 een motie met in over de Europese samenwerking tegen terrorisme met betrekking tot "onvoorwaardelijke en dwingende informatievoorziening binnen de EU."

16:42 | Ook de SP zegt het vertrouwen op in minister Van der Steur en steunt de motie van Wilders.

16:38 | GroenLinks-leider Klaver: "Deze minister is erin geslaagd dit debat volledig over zichzelf te laten gaan." GroenLinks steunt de motie van wantrouwen van PVV-leider Wilders.

 

16:35 | CDA-fractievoorzitter Buma zegt dat het CDA wil weten hoe we in dit land de terreur bestrijden en wil dat van de minister zien. Hij dient een motie voor meer ambitie en daadkracht in. D66, de ChristenUnie en SGP steunen de motie.

"Het is essentieel dat het kabinet bij de voorjaarsnota met echte versterking van de keten komt en het niet alleen bij woorden laat", zegt Buma.

16:30 | Het debat is weer begonnen. PVV-leider Wilders bijt het spits af. "Stuitend" noemt hij het beleid van Van der Steur, die hij "niet geschikt voor deze positie" noemt. "Hij is zijn gezag kwijt en ook zijn beleid deugt niet." Wilders wil dat Van der Steur vandaag nog opstapt en zegt het vertrouwen in Van der Steur op.

16:28 | Politiek verslaggever Laurens Boven laat via Twitter weten dat hij nog niks kwijt wil over een gezamenlijke motie van de oppositie:

16:20 | Politiek verslaggever Jeroen Stans vertelt tot nu toe "af en toe met grote ogen" naar het debat heeft zitten kijken. "De Kamer wilde van de minister horen dat er fouten zijn gemaakt in de zaak El Bakraoui, die vorige zomer door Turkije naar Nederland werd uitgezet. "Nu blijkt dat Nederland nooit onderzoek heeft gedaan naar deze man, ook niet een week voor de aanslagen toen hij gelinkt werd aan de aanslagen in Parijs, en zelfs niet ná de aanslagen in Brussel."

 

Van der Steur wijst naar België, en die houding heeft al zo vaak irritatie opgeroepen in de Kamer en ook nu weer. "Deze minister kan niet meebuigen als de situatie daarom vraagt", zegt Stans.

Premier Rutte steunt minister Van der Steur nog. "Hij heeft volgens Rutte een van de moeilijkste banen van het kabinet en doet zijn werk in algemene zin goed", zegt Stans.

16:10 | Kamervoorzitter Arib heeft het debat zojuist na een nieuw verzoek tot schorsing uitgesteld tot 16.30 uur.

15:56 | Over enkele minuten gaat het debat met minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) verder. Op dit moment beraden de partijen zich of ze de minister blijven steunen of dat ze het vertrouwen in hem opzeggen:

Volgens D66-leider Alexander Pechtold zal zijn fractie bekijken of er door de minister "genoeg lessen zijn getrokken''. Hij verbaasde zich erover dat ook weer in dit debat nieuwe zaken over de aanslagpleger El Bakraoui boven water kwamen. Maar Pechtold wil ook af van het beeld "dat je in inlichtingenwerk geen fouten mag maken''.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vraagt zich af of de veiligheid wel in goede handen is bij deze minister. "We moeten afwegen hoe we hier mee omgaan.''

----

Na de aanslagen in Brussel op 22 maart is er door Nederland onderzoek gedaan naar terreurverdachte El Bakraoui. Minister Ard van der Steur moet zich in de Tweede Kamer verantwoorden. Hij gaf aan veel zorgen te ‘begrijpen’ maar weigerde toe te geven dat er fouten zijn gemaakt door Nederland. De irritatie daarover is groot bij de oppositie. Zij wil meer ‘zelfreflectie’ van de minister en verwijt hem dat hij veelvuldig naar protocollen en anderen wijst. Het debat is de finale herkansing voor Ard van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie. Vorige week werd het debat gestaakt, omdat van der Steur vast liep in zijn eigen antwoorden.

Premier Rutte heeft zojuist de tweede termijn afgesloten. De Kamer schorst nu het debat voor overleg tussen de fracties, of ze de minister nog blijven steunen of het vertrouwen in hem opzeggen. Omstreeks 16.05 uur gaat het debat verder.

 

Gerelateerde artikelen