Politiek29 jan '15 11:10

'Mogelijk miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten'

Auteur: BNR Webredactie

Er wordt op grote schaal gesjoemeld met persoonsgebonden budgetten voor het inkopen van zorg. In één op de veertien gevallen lijkt er sprake van fraude. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat daarmee tientallen miljoenen euro's zijn gemoeid.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid kondigt aan controles op de besteding van de zogenoemde pgb's op te voeren, evenals het aantal huisbezoeken.

Was er een vermoeden van fraude?

In het verleden was het zo dat mensen het geld op hun rekening kregen om daarmee zorg in te kopen. Wat we toen constateerden bij controles, is dat er bemiddelingsbureaus waren die het voor de mensen regelden. Mensen dachten dat ze goede zorg kregen, maar dat was vaak niet zo. De bemiddelingbureaus gingen er vervolgens met het geld vandoor. Daarom hebben we de controles hebben opgeschroefd.                     

Zorgkantoren hebben sinds 2012 zo'n 30.000 huisbezoeken afgelegd. Bij 2100 bezoeken was er mogelijk sprake van fraude. Bent u verrast door die cijfers?

Je schrikt altijd bij dat soort cijfers. Tegelijkertijd doen we die controles niet voor niets. De persoonsgebonden budgetten zijn voor veel mensen een heel belangrijk instrument, daarmee kunnen ze zelf de touwtjes in handen nemen om hun zorg te regelen. Maar juist om dat instrument naar de toekomst toe te behouden, moeten we streng zijn in de controles. Om zo misbruik te voorkomen.

Wie kan dit het beste doen?

Het is nu zo dat we hebben geregeld dat mensen het geld niet meer zelf op hun rekening krijgen, maar dat de sociale verzekeringsbank het geld naar de zorgverlener overmaakt. Maar pas nadat er is gecontroleerd of de zorg goed is geleverd. Dat vraagt om extra controles en meer gedoe, maar tegelijkertijd helpt het wel om de pgb fraudebestendig te maken.

Veel mensen maken gebruik van een pgb. Zijn al die gevallen wel na te gaan?

Nu de sociale verzekeringsbank het geld niet meer op de rekeningen van de mensen zelf stort, maar het geld direct naar de zorgverlener overmaakt, kunnen de controles beter worden uitgevoerd. Dus ik denk dat de controles daardoor beter worden.

Wat gaat u doen met de cijfers die u nu in handen hebt?

In die gevallen dat er oneigenlijk gebruik is geconstateerd, worden daarvoor maatregelen genomen. Tegelijkertijd zullen we het aantal huisbezoeken gaan opschroeven, zodat we kunnen zien hoe het gaat met die pgb's. Dan kunnen de zorgkantoren en de sociale verzekeringsbank samen kijken of het geld goed besteed wordt.

Moet u daar extra geld voor uittrekken?

We trekken 5 miljoen euro uit om die huisbezoeken verder op te schroeven. Voor de rest gaat het om de controles die we uitvoeren bij de budgethouders en bemiddelingsbureaus.

Worden er ook nog andere maatregelen getroffen?

Nu we beter zicht krijgen op de persoonsgebonden budgetten gaan we in overleg met bijvoorbeeld Per Saldo, de belangenorganisatie voor budgethouders, kijken wat we verder nog kunnen doen om fraude tegen te gaan. Maar ik denk dat het al heel veel gaat helpen dat we de pgb's niet meer contact uit te betalen. 

Waar zit de meeste fraude, bij de bemiddelingsbureaus of bij de zorgverleners zelf?

Meestal zit dat bij de bemiddelingsbureaus, omdat mensen daar zelf dan niets aan kunnen doen of soms ook gedupeerd worden. 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen