Politiek4 mrt '15 11:19

Wie zorgt er voor het kind dat intensieve zorg nodig heeft?

Auteur: BNR Webredactie

Het is voor veel instanties onduidelijk wie straks moet betalen voor intensieve zorg en begeleiding van kinderen in de klas. Daarvoor waarschuwen verschillende belangenverenigingen.

Oorzaak voor de onduidelijkheid is 'de wet', zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in),  een organisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken. "Sinds 1 januari wordt de zorg voor kinderen met een beperking niet vanuit één wet geregeld, maar vanuit drie. Namelijk de gemeente voor de Jeugdzorg, de zorgverzekeraars voor de zorgverzekeringswet en het Rijk voor de wet langdurige zorg."

Het probleem is, zegt Soffer, dat de betrokken instanties zich daar nauwelijks van bewust zijn. "Met als gevolg dat zorgverzekeraars en gemeenten naar elkaar wijzen, scholen niet weten waar hun verantwoordelijkheid ophoudt en ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd." De puzzel, Soffer, "van passend onderwijs is eigenlijk los gelegd van de puzzel van de decentralisatie van de zorg."

Thuis
Kinderen met een beperking dreigen hierdoor thuis te komen zitten, waarschuwt Soffer. In totaal gaat het om 2.000 kinderen die vallen onder de intensieve kinderzorg. Daarnaast zijn er nog alle kinderen die vallen onder de Jeugdwet.

Hoe groot de problemen voor hen daadwerkelijk worden, is nog niet te zeggen. Stoffer: "In dit schooljaar merken we dat nog niet zo. Maar komend schooljaar gaat het nieuwe regime in en zijn er dus tienduizenden kinderen die uit de gemeentepotten extra geld moeten krijgen voor zorg in de klas. Maar de gemeenten zijn daar nog niet op ingericht."

Soffer pleit dan ook voor meer duidelijkheid.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen