Politiek16 jun '15 14:01Aangepast op 16 jun '15 16:34

Oppositie wil openheid van kabinet

Auteur: BNR Webredactie

De oppositie dook vanmiddag een achterkamertje in wil nu openheid van het kabinet over het belastingplan.

Op initiatief van SP-leider Emile Roemer waren zes fractieleiders van de oppositie vanmiddag bijeen om te praten over het plan van het kabinet om de belastingen te herzien. Zes van hen (CDA, D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50PLUS) praten woensdagavond met staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën).

"We willen openheid van zaken'', zegt SP-leider Roemer, die zijn collega's vanmiddag uitnodigde, maar zelf morgenavond dus niet meepraat. Eerst moet het plan van kabinet en coalitiepartijen VVD en PvdA volgens hem naar de Tweede Kamer, om er daar over te spreken. "Dan kunnen we daar in de openbaarheid meepraten.''

Andere oppositieleiders gaan wel naar Financiën om te praten over het belastingplan dat moet leiden tot onder meer minder lasten op arbeid en een simpeler belastingsysteem. Het gaat om Sybrand Buma (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP) en Henk Krol (50PLUS).

Slob gaat "puur om de procedure''. Hij gaat aan Wiebes een hoofdlijnenbrief over het belastingplan vragen. Daarna moet de Kamer erover debatteren. Gebeurt dat niet, dan haakt hij af. Ook Van der Staaij gaat met die intentie. "Ik ga inbrengen dat de deal naar buiten moet komen.''

Reactie Wiebes
Wiebes zegt in reactie dat hij in het gesprek vooral goed gaat luisteren en tegelijk gaat uitleggen wat het resultaat is van zijn eerdere gesprekken met oppositiefracties. Wiebes heeft het afgelopen jaar geïnventariseerd wat de wensen zijn en die kennis gebruikt bij het opstellen van het kabinetsplan.

Kabinet en regeringspartijen VVD en PvdA werden het maandag eens over de belastinghervorming. Voor de lastenverlichting in het plan heeft het kabinet miljarden beschikbaar. Een groot deel van de oppositie is uitgenodigd om over de herziening te praten.

De steun van de oppositie is volgens het kabinet nodig omdat het land met het nieuwe fiscale stelsel jaren vooruit moet kunnen. Bovendien heeft het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen