Politiek3 dec '13 09:34

Uur U voor Hooijmaijers en 38 medeverdachten

Auteur: BNR Webredactie

De uitspraak in de zaak Hooijmaijers is niet alleen belangrijk voor Hooijmaijers zelf, ook voor de 38 medeverdachten. Zij wachten met spanning het oordeel van de rechter af. Het gaat om 22 personen en 16 bedrijven, vooral uit de vastgoedwereld.

Tegen Hooijmaijers is vier jaar cel geëist vanwege omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte, weet ook Marcel Pheijffer, hoogleraar Forensische Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit.

Als Hooijmaijers wordt veroordeeld, zijn de andere verdachten dan automatisch ook schuldig?
Pheijffer: "Dat is niet 1-op-1 aan elkaar gekoppeld. Het lijkt heel erg logisch, want als iemand is omgekocht is er ook een omkoper. Maar het gaat juridisch gezien om de wetenschap die men heeft waarvoor de omkoping heeft plaatsgevonden. Maar dat kan uitmaken hoe je de feiten moet duiden."

De andere verdachten worden beticht van passieve omkoping. Wat is dat precies?
"Actieve omkoping is dat ik iemand omkoop en het initiatief neem, dus ik ben de omkoper. En passieve omkoping heeft betrekking op de omgekochte, die iets aanvaardt."

Maakt het gegeven dat er zoveel partijen bij betrokken zijn het moeilijker of makkelijker?
"Het is lastig dat er zoveel verdachten zijn. Dat betekent over het algemeen dat het OM keuzes gaat maken in dit soort zaken. Het is veel te tijdrovend om iedereen aan te pakken. Normaliter zal er gepoogd worden om een schikking te treffen met de rechtspersonen die men als verdachten ziet en van wie men denkt dat er een bewijsbare zaak is. De natuurlijke personen vervolgt men liever. De ratio erachter is dat je een rechtspersoon, BV of NV toch niet in de gevangenis kan stoppen Dus je kunt het misschien wel bewijzen voor de rechter en een veroordeling krijgen voor omkoping, maar ja, wat heeft het voor zin? Je kunt net zo goed schikken, dat is procestechnisch gezien veel efficiënter."

Om 13.45 uur wordt de uitspraak verwacht. Verslaggever Harmen van der Veen doet verslag.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen