Politiek7 jan '14 11:26

Van Gijzel: kabinet heeft geen duidelijke visie

Auteur: Pieter van den Akker

De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel vindt dat het kabinet op dit moment geen duidelijke visie heeft. Dat komt volgens hem doordat het politieke systeem verouderd is en niet meer werkt.

De overheid mist de aansluiting op de samenleving, zegt u. Leg eens uit.
"Wat ik zie, is dat we onze overheid erg inrichten naar de oude principes van Thorbecke, wetgeving uit 1853. Ondertussen hebben we een heel horizontale samenleving gekregen. Als gemeente hebben wij verbinding met allerlei organisaties, of dat nu woningcorporaties, het bedrijfsleven of kennis-, zorg-, of gezondheidsinstellingen zijn. Wij zijn heel actief samen de maatschappij vorm aan het geven. En ik constateer nog steeds dat de rijksoverheid nog steeds  probeert te definieren hoe wij dat dan moeten doen langs drie lagen: rijk, provincie en gemeente. Maar dat functioneer niet meer op die manier."

U bent zelf onderdeel van die overheid. Wat is uw visie dan?
"Ik denk dat ze ons veel meer ruimte zouden moeten geven om dat te doen. We zien bijvoorbeeld ook de manier waarop ze nu decentraliseren. Ze zeggen dat ze de AWBZ, de participatiewet en de jeugdzorg decentraliseren naar de gemeenten. Maar heel veel kleinere gemeenten kunnen dat al niet aan. Die zouden eigenlijk willen samenwerken op regionaal schaalniveau, maar dat mag niet, want het past niet in het huis van Thorbecke. Je ziet dat het aan alle kanten wringt. Ik vind dat de rijksoverheid op een tweetal punten echt na moet denken. Aan de ene kant nadenken over hoe je economische en bestuurlijke kracht organiseert voor stedelijke netwerken. En aan de andere kant: laat Thorbecke nou eens los en denk na over een moderne inrichting, waardoor we aansluiting kunnen vinden met de andere partners."

Wat zijn de gevolgen van dit kabinetsbeleid?
"De laatste studie die ik gezien heb, is dat we in economisch opzicht, als het gaat om de omvang van de nationale economie, tussen nu en 17 jaar zullen dalen naar de 32e plaats in de wereld. We worden ingehaald door landen als Nigeria, Filipijnen en Egypte. We zijn niet krachtig genoeg in de aansturing die noodzakelijk is voor de economie."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen