Politiek16 apr '15 18:55

'Effect flexwet op gedrag overheid is beschamend'

Auteur: Thijs Baas

De kans is klein dat er nog fundamentele aanpassingen komen op de nieuwe flexwet, die per 1 juli in moet gaan. De wet heeft als doel om de positie van flexwerkers te verbeteren, maar dreigt een averechts effect te hebben, zelfs bij de overheid zel. Beschamend, vindt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen.

Minister Asscher wil de kakelverse flexwet niet aanscherpen nu bij ING en zelfs bij een aantal overheidsinstellingen de positie van de flexwerker alleen maar lijkt te verzwakken. Hij wil eerst afwachten hoe er op de wet gereageerd wordt. "We gaan het op de voet volgen en met open ogen kijken naar wat er in de samenleving gebeurt, maar juist met het oog daarop moet je niet te snel conclusies trekken, maar juist kijken wat die op termijn doet; een wet komt in de loop der jaren tot was dom en heeft dan pas effect."

Arbeidsrechtadvocaat herkent beide kanten in de nieuwe wet. Want niet alleen hebben flex-werknemers na twee jaar recht op een vast contract, ze kunnen na die termijn ook aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Na kritiek uit de Kamer en van onder meer de Raad van State is het niet heel verrassend dat Asscher even pas op de plaats maakt, zegt hij. "Hij hoopt erop dat werkgevers nu na twee jaar besluiten om flexwerkers een valste baan te geven, maar het ziet ernaar uit dat een heel aantal werkgevers gewoon na twee jaar afscheid neemt van de flexwerker en dan kom je dus op straat te staan." 

Asscher kan nog zo boos geweest zijn op ING toen de bank de nieuwe wet benutte door voortijdig afscheid te nemen van flexwerkers.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen