Politiek25 mrt '15 08:51

Rekenen in het Engels, Aardrijkskunde in het Frans: straks kan het

Auteur: Thijs Baas

Rekenen in het Engels of Aardrijkskunde in het Duits. Als het aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs ligt, wordt dat realiteit. Dekker wil basisscholen de mogelijkheid geven maximaal vijftien procent van hun lestijd aan te bieden in een deze drie talen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter de plannen van Dekker.

Waarom is aardrijkskunde of rekenen in een vreemde taal op basisscholen goed voor het onderwijs?

"We zien dat kinderen op heel jonge leeftijd een tweede taal heel makkelijk oppikken. Er zijn scholen en ouders die het ook leuk vinden als een school daar de ruimte voor krijgt. Over die ruimte hebben we gister in de Kamer gesproken, want op dit moment schrijft de wet voor dat het onderwijs in het Nederlands moet plaatsvinden."

De rekenvaardigheid van veel leerlingen blijkt in het Nederlands al onder de maat. Wordt dat beter als ze rekensommen in het Engels of Frans gaan maken?

"We gaan niet over een nacht ijs. We hebben het afgelopen jaar een aantal scholen de ruimte gegeven alvast wat vooruit te werken, te experimenteren, 'wat gebeurt er nou?'. Het gaat om ongeveer 15 procent, vier uur in de week, waarin les wordt gegeven in bijvoorbeeld in het Duits of Engels. wat is gebleken, is dat die kinderen niet slechter worden in het Nederlands, maar dat ze beter worden in die vreemde taal. Vervolgens, dat blijkt uit de internationale literatuur, zijn ze veel makkelijker in staat nog een derde of vierde vreemde taal op te pikken. Dus als een school hiertoe besluit, want het is niet iets wat we ze opleggen, dan heeft dat wel voordelen."

Onder meer de SP heeft kritiek. De partij vreest dat kinderen die nu al met een taalachterstand kampen, nog verder achterop komen te liggen omdat ze de les niet meer kunnen volgen.

"We hebben in Nederland al een aantal jaren met een paar scholen proefgedraaid, daaruit blijkt dat niet te gebeuren. Als we kijken naar andere landen waar ze soms al veel verder zijn met tweetalig onderwijs, blijkt dat ook mee te vallen. We zetten er nu ook al honderden miljoen extra op in om te voorkomen dat kinderen met een achterstand blijven zitten. Ik ga ervan uit dat scholen, ook als ze de stap maken naar tweetalig onderwijs, daar hard aan blijven werken."

De leraren zelf zullen het Duits of Frans lang niet altijd vloeiend beheersen. Is het belangrijk dat zij worden bijgeschoold?

"Ja, als je hiertoe overgaat dan is het belangrijk dat je leraar die taal ook enigszins spreekt. Zo'n duizend scholen in Nederland beginnen al in groep 1 al met het vak Engels, dit gaat nog een stapje verder. Hiermee kun je Engels gaan gebruiken als voertaal in een deel van je lessen. Er zijn scholen die dat wel aandurven, die zeggen: 'onze leraren zijn bekwaam of bereid zich bij te scholen'. We zien nu al veel scholen die dat in het Engels doen, maar in de grensstreken, in de Achterhoek of Limburg, is het weer belangrijk aan de slag te gaan in het Duits. Omdat een deel van de banen waar zij mogelijk in terechtkomen, zich aan de andere kant van de grens bevindt. Dus daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen."

Blijft het bij deze drie talen?

"De Kamer heeft dat gister wel gezegd. Deze drie talen zijn ook de talen die in het dagelijks leven het meest worden gebruikt, die het meest voor de hand liggen ook als het gaat om de internationale handel. Wat we wel doen is met een aantal scholen die weer een stapje verder gaan, die echt tweetalig onderwijs gaan aanbieden. Dat gebeurt nu al in het buitenland, maar in Nederland nog niet. We willen kijken wat daar de effecten van zijn. Wellicht dat we over een aantal jaar zeggen 'we gaan nog meer ruimte bieden aan scholen om het aantal uren wat zij tweetalig aanbieden uit te breiden'."

Gerelateerde artikelen