Politiek8 okt '15 11:46Aangepast op 8 okt '15 13:33

Hoe valt het Energieakkoord nog te redden?

Auteur: BNR Webredactie

De oppositie wil dat het kabinet extra maatregelen neemt om de doelen van het Nationaal Energieakkoord alsnog te halen. Naar verluidt worden de doelen voor 2020 niet gehaald.

ANP
ANP

De NOS meldt dat in de Nationale Energieverkenning (NEV) voor dit jaar staat dat de doelen voor energiebesparing en het aandeel duurzame energie voor 2020 bij lange na niet worden gehaald. De NEV bericht over de voortgang van het Energieakkoord.

Volgens het Energieakkoord, gesloten in 2013 tussen kabinet, vakbonden, werkgevers en milieubeweging, moet het aandeel duurzame energie in 2020 14 procent zijn.

Maar volgens de raming van de NEV zou het aandeel duurzame energie in 2020 blijven steken op 11,9 procent. Dit zou komen door lange procedures voor het bouwen van windmolens op land. Verder zou slechts iets meer dan de helft van de afgesproken energiebesparing worden gehaald.

Reacties
Volgens Stientje van Veldhoven (D66) is minister Henk Kamp (Economische Zaken) "de enige die nog gelooft in het energieakkoord". Zij wil onder meer dat er meer geld gaat naar het isoleren van huizen.

"Als dit kabinet zichzelf, het klimaat en de groene ondernemers serieus neemt, komen er nu maatregelen in plaats van meer onderzoek en meer uitstel", zegt Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ook SP'er Erik Smaling vindt dat het Energieakkoord moet worden bijgesteld.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil niet reageren. Hij zei eerder er vanuit te gaan dat de doelen van het Energieakkoord worden gehaald, omdat de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in windmolens.

Greenpeace was ook een van de partijen die tekenden voor het akkoord. Joris Thijssen van Greenpeace sprak met BNR en hoopt dat er actie ondernomen kan worden zodat de doelen alsnog gehaald worden. "Wat we nu moeten doen is dit jaar de maatregelen die we hebben afgesproken bijstellen om te zorgen dat we de doelen alsnog wel gaan halen", zegt Thijssen tegen BNR. En dat zou dan betekenen dat men weer opnieuw rond de onderhandelingstafel moet. Maar Thijssen is positief en wil iedereen de komende zes weken weer om de tafel hebben.

De belangrijkste uitgangspunten van het Energieakkoord
- Een besparing van het energieverbruik met 1,5 procent per jaar in de combinatie van nieuwbouw en bestaande huizen, de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven.

- Opschalen van hernieuwbare energieopwekking. In combinatie met energiebesparing moet in 2020 14 procent van alle energie op een duurzame manier worden opgewekt, oplopend naar 16 procent in 2023.

- Afbouw capaciteit oude kolencentrales. Per 1 januari 2016 zullen drie centrales uit de jaren tachtig gesloten zijn. De resterende twee volgen op 1 juli 2017.

- Een verlaging van de CO2-uitstoot in mobiliteit en transport van 17 procent ten opzichte van 1990 in 2030, oplopend naar een reductie van 60 procent in 2050.

- Het verzilveren van werkgelegenheidskansen. Ingezet wordt op ten minste 15.000 extra arbeidsplaatsen in de periode 2014 tot en met 2020 in de bouw en de installatiesector en op termijn in de duurzame energiebranche.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen