Politiek13 feb '13 10:46Aangepast op 14 feb '13 11:26

Meer lucht op woningmarkt

Auteur: Karin Backx

Lagere lasten in de eerste jaren voor starters, minder forse huurverhoging en een BTW verlaging voor verbouwingen. Dat zijn de drie pijlers in het akkoord voor de woningmarkt, dat het kabinet heeft gesloten met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Volgens minister Blok is het akkoord een grote stimulans om de woningmarkt weer op gang te krijgen.

In het dinsdagavond gesloten akkoord wordt een aantal kabinetsplannen voor de huurmarkt verzacht. Ook komt er geld om de bouwsector te stimuleren en worden hypotheekregels versoepeld. De onderhandelingen met D66, ChristenUnie en SGP waren nodig geworden, omdat een eerdere poging om het met het CDA eens te worden, maandag was gestrand.

Minister Blok voor Wonen gaf in de persconferentie aan dat “het plan zorgt voor zekerheid op de koopmarkt, waardoor daar ook weer beweging in gaat komen. Daarnaast geeft het een impuls aan de bouwsector en creëert het banen.” Ook geeft het nieuwe akkoord een grondslag voor een verhuurdersheffing die het kabinet inzet om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

CDA
Op de vraag waarom het niet gelukt is met het CDA, antwoordde Blok: "Het was logisch dat ik met ze om tafel zat, maar helaas werd de laatste weken duidelijk dat er geen goede invulling van de plannen kwam." Maar er moest wel snel helderheid komen en daarom waardeert Blok het extra dat de drie andere partijen wel de daad bij het woord voegden.

Het kabinet heeft voor de woningmarktplannen steun van oppositiepartijen nodig omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Met D66, ChristenUnie en de SGP erbij is die er wel, zij het nipt: 38 van de 75 zetels.

Financieringsprobleem
Eén van de vragen tijdens de persconferentie was hoe de minister het financieringsprobleem van banken denkt op te lossen? Blok: "We hebben in Nederland een goed werkend systeem van hypotheek garantie. Onderdeel van dit pakket is de extra stimulering voor starters, waarvoor het kabinet 30 miljoen vrijmaakt."

Ook loopt er nog een onderzoek naar hoe pensioenfondsen een rol kunnen spelen in de hypotheekverstrekking. Daar verwacht de minister over een paar weken meer resultaten van.

200 miljoen
Het woonakkoord slaat een gat in de rijksbegroting van 200 miljoen euro per jaar, gaf Blok aan in een toelichting op het akkoord. Hij zei dat het "in de rede ligt'' dat de tegenvaller van 200 miljoen niet alleen ten laste komt van zijn begroting. Hij benadrukte dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele kabinet is om de rijksbegroting sluitend te krijgen.

Lagere hypotheeklasten
Alexander Pechtold (D66) wees op de zekerheid voor de lange termijn voor de woningmarkt. "Na tien jaar van onzekerheid op de woningmarkt kan dit de rust dichterbij brengen." Het akkoord leidt volgens hem tot lagere huren dan in het regeerakkoord, lagere hypotheeklasten, minder energiekosten, minder lege gebouwen, minder btw in de bouw, meer kansen voor starters en zzp'ers op de woningmarkt en meer privacy voor huurders. "Wanneer kunnen we de agenda's trekken voor het volgende akkoord?" vraagt Pechtold.

"We hebben een kans gegrepen om toekomstbestendige plannen te maken", zei Arie Slob van de ChristenUnie. Voor hem is vooral belangrijk dat de bouwmarkt wordt gestimuleerd, de huurverhoging "fors omlaaggaat'' en er beschermende maatregelen komen voor kwetsbare groepen.

Lucht aan de koopsector
SGP-leider Kees van der Staaij spreekt over "solide en evenwichtige'' plannen die vertrouwen en helderheid scheppen. Het geeft volgens hem lucht aan de koopsector en haalt "de scherpe kantjes af van de huurplannen''. Hij vindt vooral belangrijk dat de bouw een impuls krijgt en er wat extra's komt voor starters op de woningmarkt.

PvdA-leider Diederik Samsom zei dat het nieuwe akkoord ,,op sommige punten'' een verbetering is van het regeerakkoord. Volgens Samsom was hele fractie tevreden over het akkoord, dat volgens hem goed is voor huurders, voor kopers en voor de werkgelegenheid in de bouw. De PvdA is ook blij met het ,,brede draagvlak'', voor het nieuwe pakket. Wel waren er in de PvdA-fractie ,,enige zorgen'' over de kosten van het pakket, aldus Samsom.

Hoofdlijnen van het akkoord:
·  De btw op verbouwen en renovatie gaat per 1 maart omlaag van 21 naar 6 procent. Deze maatregel geldt voor een jaar.

·  De huren stijgen, boven de inflatie, geen 6,5 procent, maar maximaal 4 procent.

·  De verhuurdersheffing voor woningcorporaties daalt van 2 miljard naar 1,75 miljard.

·  De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken gaat van 30 naar 35 jaar.

·  Het wordt mogelijk om niet meer de hele hypotheek af te lossen: 50 procent in plaats van volledig. Dat betekent wel dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken.

·  Er komt een energiebesparingsfonds. Hier wordt 150 miljoen euro in gestopt. De helft van dit fonds is voor isolatie van sociale huurwoningen, de andere helft voor koopwoningen.

·  Er komt 30 miljoen euro extra vrij voor het speciale fonds voor startersleningen. Hier zat al 20 miljoen euro in.

·  Huurders die er op inkomen achteruit gaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.

·  De huurhoogte wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde. Punten gaan de huur bepalen.

·  Het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.

·  Institutionele beleggers krijgen meer ruimte om woningen van corporaties te kopen.

Gerelateerde artikelen