Politiek18 nov '15 18:01

Expeditieruimte BuZa wordt ruim vijf jaar kloppend hart van onze democratie

Auteur: Thijs Baas

De enige plek waar genoeg ruimte is voor de plenaire zaal van de Tweede Kamer is de expeditieruimte van het binnenkort verlaten ministerie van Buitenlandse Zaken. Vijfenhalf jaar lang wordt die het hart van onze democratie.

Foto: Jaap Jansen
Foto: Jaap Jansen

Dat de belangrijkste vergaderzaal in het huidige gebouw van Buitenlandse Zaken zou worden gehuisvest was al bekend, maar over de precieze locatie bestond nog geen duidelijkheid, tot nu. De locatie van de Tweede Kamer staat nergens concreet beschreven, wellicht omdat het niet bepaald een courante plek is, zegt parlementair verslaggever Jaap Jansen.

Maar er is een belangrijk element dat de expeditieruimte bovengemiddeld geschikt maakt voor de plenaire vergaderingen met ruim 150 man: een hoog plafond en een ruimte waarin de plenaire zaal zoals we die nu kennen bijna volledig kan worden nagebouwd. Het enige wat iets anders zal zijn is de publieke tribune: die komt lager te hangen en begint straks meteen achter de Kamerleden. Maar wel, voor de veiligheid, met een afscheiding, zoals we kennen van diverse rechtbanken.

Regeringspartijen
De verwachting is dat in ieder geval de regeringspartijen minister Blok (Wonen en Rijksdienst) uiteindelijk wel steunen bij zijn plan, hier komt de Eerste Kamer weer om de hoek kijken: de senatoren moeten ook instemmen en slijpen nu al de messen. Voor de Eerste Kamer zelf wordt overigens ruimte gecreëerd in de Van Kleffenszaal, eveneens in het BuZa-gebouw.
 


 

Uit berekeningen van Arcadis - met contra-expertise door Twynstra Gudde - blijkt dat de grootscheepse verhuizing onvermijdelijk is: liften verwarming en verlichting vallen uit, kortsluiting ligt continu op de loer, er is geen luchtverversing en deuren gaan niet meer open. een deel van de technische installaties van de Tweede Kamer wordt aangestuurd door computers van voor 1992, die door slechts twee medewerkers van de leverancier en onderhoudsfirma kunnen worden gerepareerd.

Het Binnenhof sluit de deuren na Veteranendag op 27 juni 2020 en tijdens het Kerstreces van 2015 mogen de politici terug naar hun oude stek. Bekijk hier de uitgebreide plannen voor de verhuizing en verbouwing van het Binnenhof


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen