Politiek4 feb '14 11:32Aangepast op 4 feb '14 18:12

'Houd zorgtoeslag buiten bereik wanbetalers zorgpremie'

Auteur: Thijs Baas

In uitzonderlijke gevallen moet het mogelijk zijn om de zorgtoeslag van mensen rechtstreeks van de Belastingdienst naar de zorgverzekeraar te laten vloeien. Dat zegt André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, tegen BNR Paul van Liempt.

Het huidige boetesysteem voor hardnekkige wanbetalers van zorgpremies is wat hem betreft niet toereikend. "Ze kúnnen het juist al niet betalen. Het is een verplichte verzekering met een kostendekkende premie die door de zorgverzekeraars wordt bepaald. Voor mensen die moeite hebben om het op te brengen hebben we juist de zorgtoeslag geïntroduceerd, via de Belastingdienst."

Maar heel veel mensen besteden de zorgtoeslag niet aan de zorgpremie, erkent Rouvoet. "Zodra de rekening van de zorgverzekeraar komt is de zorgtoeslag al uitgegeven." En daar gaat het vaak mis. "Je kunt mensen niet dwingen om de toeslag opzij te zetten, maar het is het wel het verstandigst. Een tussenvorm is om de zorgtoeslag rechtstreeks naar de zorgverzekeraar door te spelen of het apart te zetten op hun rekening. Dat zijn opties die verkend worden."

Deadline 1 april
Intussen weten gemeenten en zorgverzekeraars niet goed waar ze aan toe zijn wat betreft de WMO en de Wet langdurige zorg, waarover vandaag in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd met staatssecretaris Van Rijn. Zorgverzekeraars moeten vanaf april weer zorg in gaan kopen. "Op dit moment wordt samen met de staatssecretaris goed gekeken naar wie wat op welk moment precies nodig heeft."

Als de nieuwe situatie per1 januari wordt ingevoerd, moeten de zorgverzekeraars tijdig weten wat er precies nodig is om het überhaupt in te kúnnen voeren, vindt Rouvoet. "Als er dingen veranderen in de AWBZ, hebben we 1 april als een vrij harde datum, als we onze computersystemen moeten aanpassen. In mei of juni zal er op zijn vroegst over gestemd worden, dus een strakke planning is ook van belang voor de staatssecretaris."

Miljarden
Als er echt voor miljarden uit de huidige AWBZ in het zorgverzekeringspakket terechtkomt, zal de premie in theorie omhoog gaan om deze kostendekkend te houden. Dat zou volgens Rouvoet zomaar kunnen oplopen tot 120 euro. "Als je een pakket uit de ene wet haalt en in de andere wet stopt, wordt die laatste wet duurder. Maar het is aan de politiek om te bepalen of de AWBZ-premie zelf ook omlaag gaat. Daarover bestaat nog geen duidelijkheid."

Volgens Rouvoet ligt het wel voor de hand dat de AWBZ, waarover maandelijks ook 12,5 procent premie wordt betaald, goedkoper wordt. Een mogelijkheid is om een rijksbijdrage te vragen die in een aantal jaren wordt afgebouwd, waardoor de premie stapje voor stapje omhoog gaat. "Daar wordt over nagedacht en dat heeft Van Rijn ook aan de Kamer laten weten. Maar het past wat slecht in ons systeem om dat structureel te doen, want zorgverzekeraars worden geacht hun eigen premie vast te stellen."

Tot die tijd kunnen mensen zich maar het beste schrap zetten voor een forse premieverhoging. "Als je de zorgverzekeringswet aanvult met extra miljarden, is het reëel om te berekenen dat het 100 tot 200 euro, of meer zou kunnen stijgen. Maar als je 200 euro minder gaat betalen aan AWBZ-premie, is het probleem niet zo groot."

Zorg om kosten
De gemiddelde Nederlander is kritisch op de stijging van de zorgkosten, constateert Rouvoet. Tot voor kort was sprake van een stijging van bijvoorbeeld de kosten voor geestelijke gezondheidszorg met 10 procent per jaar. En dat is fors teruggeschroefd, vooral doordat werd afgerekend met een wildgroei aan initiatieven. "Zelfs de Volkskrant heeft op papier een verslavingskliniekje opgericht. Dat is door de erkenning heen gekomen en als er facturen werden verstuurd, móesten de zorgverzekeraars die betalen. Daar zit nog wel heel veel lucht in."

De toegenomen invloed van de zorgverzekeraars hoeft volgens Rouvoet geen probleem te zijn, zolang de grenzen maar duidelijk zijn. Wat als een paal boven water staat is immers dat de zorgverzekeraars een zorgplicht hebben. "Als het zo is dat zorgverzekeraars al hun verzekerden die zorg kunnen bieden, maar daar niet alle fysiotherapeuten voor nodig hebben, is het toch raar als ze ook fysiotherapeuten gaan betalen die we niet nodig hebben."

Gerelateerde artikelen