Politiek26 nov '15 12:51Aangepast op 26 nov '15 13:31

Bed, bad en brood-uitspraak lost oude conflicten niet op

Auteur: Eva Oude Elferink

De uitspraak van de Raad van State over bed, bad en brood lost oude conflicten niet op. De Partij van de Arbeid wil nog steeds niet dat asielzoekers op straat terechtkomen en ook een aantal gemeenten wil opvang blijven bieden.

De verschillende opvattingen over bed, bad en brood leidden eerder bijna tot de val van het kabinet. Met de uitspraak van de Raad van State - die stelt dat de staat mensen mag weigeren als zij niet meewerken aan hun eigen uitzetting - is dat conflict nog altijd niet beslecht.

Zo is de VVD opgelucht dat er geen 'tegenstrijdig signaal' meer wordt afgegeven door mensen wel op te vangen, terwijl ze eigenlijk uitgezet moeten worden. De PvdA daarentegen stelt dat er nu een akkoord ligt voor bed, bad en brood zonder voorwaarden vooraf en dat gemeenten en het ministerie nu moeten gaan bepalen hoe dat vorm gaat krijgen.

"Je merkt dat ze de zaak nog steeds verschillend uitleggen", zegt politiek verslaggever Laurens Boven. "De VVD legt het zwaartepunt op 'de staat mag opvang weigeren'. De PvdA legt het zwaartepunt op 'uitgeprocedeerde asielzoekers moeten niet op straat leven, maar rust krijgen'."

 

Ook vanuit de oppositie klinkt kritiek. Zo noemt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind de uitspraak "een papieren werkelijkheid". Hij hekelt de gedwongen terugkeer en pleit ervoor om mensen eerst de ruste en ruimte te geven om na een afwijzing tot bezinning te kunnen komen.

"Vervolgens hebben ze de behoefte, niet niet zozeer aan bed, bad en brood, maar vooral aan begeleiding om tot een keuze te komen om te kunnen terugkeren. Die vrijwillige terugkeer is het meest succesvol, dat is keer op keer gebleken. Staatssecretaris Dijkhoff en voor hem staatssecretaris Teeven hebben mensen veel te snel in vreemdelingendetentie gezet. Dat heeft geen zin."

Gemeenten
Maar ook voor een aantal gemeenten, die eerder al aangaven geen gehoor te willen geven aan het beleid om de opvang te concentreren op zes locaties, biedt de uitspraak geen oplossing. Daarover zal morgen worden gesproken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zegt Voordewind.

"Er zijn veel gemeenten die zeiden: zorg nou voor een landelijke brede spreiding. Nu dreigt er nog steeds een boete op hun hoofd op het moment dat ze dat wel doen." Ook D66 pleit ervoor dat gemeenten de ruimte krijgen om, wanneer zij dit willen, bed, bad en brood-opvang te kunnen blijven aanbieden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen