Politiek26 sep '13 18:37

SER-voorzitter: 'Energieakkoord komt niet in gevaar'

Auteur: Thijs Baas

Het Energieakkoord staat zeker niet op wankelen. Alle partijen hebben bevestigd dat ze volledig gecommitteerd zijn aan de gemaakte afspraken. Dat zegt voorzitter Wybe Draijer van de SER.

Het akkoord is volgens de Autoriteit Consument en Markt mogelijk in strijd met de Mededingingswet. Draijer wil daarom zoeken naar mogelijkheden om de mededingingsregels niet te hoeven overtreden. "De partijen aan tafel zullen moeten zoeken naar een mogelijkheid om de sluiting van de kolencentrales zo vorm te geven dat de kritiek in acht genomen wordt en er een correctie op komt."

Niet dat Draijer de kritiek van de ACM volledig deelt. Het totaal van maatregelen heeft volgens hem wel degelijk een aanzienlijk maatschappelijk voordeel. "De ACM heeft alleen gekeken naar de consequenties van de sluiting van kolencentrales als onderdeel van het Energieakkoord. En dat is jammer, want ze moeten kijken naar de totale maatschappelijke baten en kosten van het sluiten van die kolencentrales."

Gecommitteerd
Voorzitter Hans Alders van branchevereniging Energie Nederland is verbaasd, maar ook als het aan hem ligt is er nog niets verloren, zegt hij tegen verslaggever Jeroen Stans. "Ik ga er nu van uit dat het Energieakkoord staat. Daar hebben wij ons aan gecommitteerd, dat hebben we vanochtend nog tegen elkaar gezegd."

Ook Alders vindt de conclusies van de voorlopige zienswijze erg eenzijdig. "Als ik ga kijken, vind ik een aantal dingen verbazingwekkend: de ACM beoordeelt alleen dit onderdeel van het akkoord en doet dat niet in het hele kader. Bij het sluiten van de kolencentrales wordt niet in aanmerking genomen wat er overigens wordt afgesproken."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen