Politiek3 sep '13 13:27Aangepast op 3 sep '13 16:46

Kabinet zet mes in kindregelingen

Auteur: Marjan van den Berg

Het kabinet wil het aantal regelingen voor mensen met kinderen fors terugdringen. Kinderbijslag voor oudere kinderen gaat stapsgewijs omlaag.

De kabinetsplannen betekenen een bezuiniging van 800 miljoen.

Van de huidige 11 regelingen blijven er nog 4 over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (een fiscale tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting of de aftrek levensonderhoud kinderen, worden samengevoegd met de bovengenoemde of afgeschaft.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken): "Dat is eenvoudiger, dat is minder fraudegevoelig, het scheelt geld in de uitvoeringskosten en de overheidsbureaucratie die daarbij hoort. Ook is het voor ouders inzichtelijker: waar heb ik recht op en waar niet?"

Kinderbijslag
Vanaf juli volgend jaar gaat de kinderbijslag stapsgewijs omlaag voor oudere kinderen. Uiteindelijk is er nog maar sprake van één bedrag. Tegenover de verlaging van de kinderbijslag staat dat het kindgebonden budget omhoog gaat.

Asscher: "Het is zo dat je voor jonge kinderen een lager bedrag aan kinderbijslag krijgt dan voor oudere kinderen. Dat stijgt met de loop van de jaren. Wij hebben besloten dat bedrag te bevriezen tot één bedrag voor alle kinderen en alle ouders. Dat betekent dat sommige ouders natuurlijk voelen."

Armoedeval
Het kabinet hoopt met de maatregelen meteen iets te doen aan de 'armoedeval': het verschijnsel dat je financieel slechter af bent naarmate je meer gaat verdienen (of een baan aanvaardt), omdat je dan bepaalde subsidieregelingen kwijtraakt. "Met deze voorstellen zorgen we ervoor dat werken voor iedereen lonend wordt", zegt Asscher.

Het gevolg is wel dat ouders met een uitkering erop achteruitgaan, terwijl werkende ouders er in sommige gevallen flink op vóóruitgaan. Volgend jaar bekijkt de minister of de koopkracht van sommige mensen niet te hard achteruit gaat.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen