Politiek23 jan '15 14:59

Bussemaker neemt Islamitische Universiteit op de korrel

Auteur: Marjan van den Berg

De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) is onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie geplaatst. Ook doet de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen aan de IUR.

Foto: ANP
Foto: ANP

Daarin wordt vooral gekeken naar de manier waarop de visie van de universiteit op “burgerschap en sociale integratie in de praktijk van het onderwijs gestalte krijgt”, schrijft minister Jet Bussemaker (Onderwijs).

In een toelichting zegt de minister: “De rector daar heeft al meerdere keren uitlatingen gedaan waarvan je je kunt afvragen of die bijdragen aan het bevorderen van maatschappelijk burgerschap.”

'Vertrouwen beschaamd'
Vorig jaar ontstond commotie over mogelijk anti-westerse en ondemocratische opvattingen die de rector, Ahmet Akgündüz, had geuit. Hij beloofde daarop beterschap, maar is daarna volgens Bussemaker opnieuw in de fout gegaan op Facebook. Daar liet hij zich negatief uit over Turks-Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement.

Vandaar nu een verscherpt toezicht en een onderzoek naar de kwaliteit van de opleiding.

Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
Niettemin benadrukt Paul Zevenbergen, bestuurslid van NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, die het onderzoek gaat uitvoeren, dat hij niet de uitspraken van de rector bestudeert, maar de kwaliteit van het onderwijs. “Maar het een kan natuurlijk wel met het ander samenhangen”, zegt hij. Zevenbergen legt uit: “De rector is natuurlijk een voorman, om het zo maar te noemen, in de Islamitische Universiteit. Als hij controversiële uitspraken doet en de minister zich vragen stelt over het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, dan raak je natuurlijk wel elementen die voor de kwaliteit van het onderwijs van belang zijn, zoals de minister ook aangeeft.”

Wat niet wegneemt dat de rector controversiële uitspraken mag doen, geeft Zevenbergen toe. “Ik heb het daar onder andere met de rector over gehad en ben tot de conclusie gekomen dat je, zeker als academicus, een goed onderscheid moet maken tussen datgene wat je doet in het kader van je onderwijs, en datgene wat je doet als iemand die een mening heeft. Waar het ons om gaat, is dat het onderwijs dat bij de IUR wordt gegeven, niet wordt beïnvloed op een negatieve manier door uitspraken of anderszins en dat het voldoet aan datgene wat in het Nederlandse hoger onderwijs kwaliteit wordt genoemd.”

Verder was al aangekondigd dat er een wetsvoorstel komt om ook niet-bekostigde instellingen zoals de IUR te kunnen aanpakken als deze niet voldoende aandacht schenken aan het respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Bussemaker: “Maar totdat het in de wet geregeld is, zit ik er bovenop.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen