Politiek2 jun '14 06:32Aangepast op 2 jun '14 07:53

Mbo op de schop

Auteur: BNR Webredactie

Het mbo moet op de schop. De scholen worden kleiner en er komt meer samenwerking met regionale bedrijven. Die plannen presenteert minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag in een brief aan de Kamer.

Doel is dat meer jongeren gaan kiezen voor een beroepsopleiding.

Leerfabriek
Bussemaker vindt dat het mbo kampt met een imagoprobleem, onder andere door de grootschaligheid van de onderwijsinstellingen. “Een school is geen leerfabriek en moet dat ook niet uitstralen. We constateren dat binnen het mbo sommige scholen heel groot zijn geworden; dat vinden ze zelf ook”, zegt de minister op BNR. Daarom komen er kleinschaligere ‘mbo-colleges’.

Verder wordt samenwerking met het bedrijfsleven nog belangrijker. Zo zal het onderwijs beter aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven per regio. Bussemaker: “Niet elke regio is hetzelfde. In Groningen doen ze veel met energie, in Eindhoven hebben we Brainport, in Rotterdam is het de haven. We willen meer stimuleren dat we echt regionale initiatieven de ruimte kunnen geven.”

Gezamenlijkheid
Hierbij is het wel de bedoeling dat het onderwijs niet alleen tegemoetkomt aan het bedrijfsleven, maar ook andersom, zegt de minister. “Het moet echt in gezamenlijkheid gebeuren. Goede initiatieven laten zien dat bedrijven bijvoorbeeld een oefenfabriek in een school maken, oftewel dat ze ook echt zelf iets bijdragen aan het onderwijs en niet alleen vragen.”

Hiervoor wordt een regionaal investeringsfonds in het leven geroepen. Bussemaker trekt hier 100 miljoen euro voor uit. Het is de bedoeling dat ook bedrijven en lokale overheden er ieder 100 miljoen in steken.

Andere naam
Het mbo bestaat nu uit vier opleidingsniveaus. Zo zitten er jongeren op met een moeilijke achtergrond zonder afgeronde vooropleiding (niveau 1), maar ook gespecialiseerde vaklieden (niveau 4). Veel scholieren associëren het mbo met de 'onderkant' en gaan vanwege het negatieve imago na hun vmbo-examen via de havo naar het hbo.

Door de vier niveaus een andere naam te geven hoopt de minister bestaande mbo-instellingen meer te differentiëren en studenten meer uitdaging bieden. Alleen niveau 4, dat ook toegang biedt tot het hbo, behoudt nog de noemer 'middelbaar beroepsonderwijs'.

Niveau 1 wordt komend studiejaar veranderd in 'entreeopleiding' voor jongeren vanaf 15 jaar zonder afgeronde vooropleiding. Niveau 2 en 3 worden omgedoopt tot 'middelbaar vakonderwijs' voor de meer praktijkgerichte niveaus 2 en 3.

Merkbeleving
De MBO Raad is positief over het voorstel. Wel moet er volgens voorzitter Jan van Zijl goed worden nagedacht over de nieuwe "merkbeleving'', omdat je het maar één keer kunt doorvoeren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen