Politiek26 okt '15 16:10

'Overheid moet toezien op besteding geld voor nieuwe leraren'

Auteur: Thijs Baas

Het is primair de taak van de overheid om meer jonge leraren voor de klas te krijgen. Scholen hebben de 150 miljoen euro die daarvoor bedoeld was aan andere zaken uitgegeven, bevestigt Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijs Bond (AOB).

Foto: ANP
Foto: ANP

Scholen gaven het geld onder meer uit aan hogere ww-premies voor leerkrachten en ook verlies aan inkomsten door teruglopende leerlingaantallen is met die miljoenen aangevuld. Dat er volgens schooldirecteurenvakbond AVS wel degelijk banen bij zijn gekomen, strookt niet met de cijfers die AOB heeft geanalyseerd, meent Verheggen. Ze pleit daarom voor extra geld voor betere kwaliteit van het onderwijs én controle op de besteding van het voor nieuwe leraren bestemde geld.

 

Goed onderwijs
Want dat geld wás bestemd voor de aanstelling van jonge leraren, benadrukt Verheggen. "De werkgevers in het onderwijs hebben in ieder geval als taak om het geld dat ze krijgen te besteden aan goed onderwijs. Maar nu zorgt de overheid ervoor dat we veel meer werk moeten doen met veel minder mensen. Als de overheid per se wil dat drieduizend jonge leraren aan het werk komen in het basisonderwijs, moet ze ook geld beschikbaar stellen en eisen dat dat geld daaraan besteed wordt."

Gerelateerde artikelen