Politiek18 nov '13 10:50

'Flexibel werken moet aantrekkelijker worden'

Auteur: Harmen Simon Teunis

Als we flexibel werken niet snel gemakkelijker maken, dan zullen veel werkende ouders tegen een burn-out aanlopen. En met de vergrijzing hebben we juist iedereen nodig om te werken.

Daarover schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in een opiniestuk in dagblad Trouw. Vandaag organiseert hij een overleg om dit probleem aan te pakken. Een zogeheten 'gezinstop'.

De minister stelt tevreden vast dat het bij veel bedrijven wél goed gaat. "Mensen maken afspraken met elkaar. Daardoor kunnen mensen die hetzij met de zorg voor jonge kinderen zitten of een zieke ouder verzorgen dat doen zonder te stoppen met werken. Maar we zien ook in de cijfers over arbeidsongeschiktheid en ziekte psychosociale factoren en burn-outs enorm in opkomst is. Blijkbaar lukt het ook heel veel mensen nog niet om op een goede manier met elkaar af te spreken."

Daarom is het nodig om de samenleving te moderniseren. "Schooltijden moeten wat meer worden aangepast aan het moderne gezinsleven en er moeten afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers."

Geen eenheidsworst
Het voorschrijven van flexibiliteit kan niet zomaar vanuit de overheid. Want, zegt Asscher, het is geen eenheidsworst. "Het verschilt heel erg in wat mensen nodig hebben. Het is wel zo dat de cultuur in sommige bedrijven er nog een is waarin ze het moeilijk vinden om er over te beginnen. Alleen al daarom is het belangrijk. Het tweede is de verlofregelingen, waar je wettelijk recht op hebt. Daarvan moeten we bekijken of ze nog zijn toegesneden op deze tijd. Is het bijvoorbeeld makkelijk als je iemand wil verzorgen die ziek is en heb je daar dan ook recht op?  De meeste werkgevers zullen dat zonder enig probleem verlenen. Maar dat is niet altijd het geval."

Asscher wil concrete ideeën ophalen bij de gezinstop van vandaag. "Ideeën over wat er op de werkplek kan gebeuren maar ook over hoe we onze eigen verlofregelingen kunnen verbeteren. Misschien moet de overheid een stapje extra zetten. De kinderopvang is heel belangrijk. Volgend jaar gaat er eindelijk weer wat geld bij, want dat maakt het voor mensen mogelijk om te blijven werken. Ik wil ook werkgevers en werknemers zelf aan het woord laten en laten zien hoe zij in de praktijk betere afspraken kunnen maken."

Voorbeeld
Er zijn voldoende voorbeelden te noemen van bedrijven die als voorbeeld kunnen dienen. Asscher noemt Microsoft. "Daar heeft men het zo geregeld dat werknemers in heel veel opzichten zelf kunnen bepalen wanneer ze gaan werken en waar. Dat kan niet bij ieder bedrijf. Maar in dat geval heeft het er toe geleid dat heel veel mensen met jonge kinderen het zelf kunnen inrichten. Ze kunnen bij wijze van spreken op woensdagmiddag op de voetbal zijn, maar wel hun uren maken en heel productief zijn."

Een bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat het ziekteverzuim daalt, zegt de minister. "Het is een mooi voorbeeld waarbij het in het belang is van de werkgever en de werknemer om afspraken  te maken over arbeid en zorg."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen