Politiek2 apr '15 10:17

PvdA-fractie dreigt TTIP af te wijzen

Auteur: Eva Oude Elferink

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer dreigt niet akkoord te gaan met het vrijhandelsvedrag TTIP. Kamerlid Jan Vos wil pas instemmen als aan een paar strikte voorwaarden wordt voldaan.

Denk aan standaarden die Nederland kent op sociaal gebied, zegt Vos. Hoe onze werkgelegenheid is georganiseerd, ons arbeidsrecht. "Maar ook de milieustandaarden die we hebben. Hoe we omgaan met uitstoot, wat mensen op hun bord krijgen." Denk maar aan die fameuze chloorkip, hormoonvlees of genetisch gemanipuleerde producten.

En dan is er nog de angst van Vos voor de private tribunalen, de 'Amerikaanse claimcultuur' die zal worden geïmporteerd.

 

Doordat TTIP wordt uit onderhandeld tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is het volgens Vos bovendien 'volstrekt onduidelijk' wat de bevoegdheden van nationale lidstaten zijn. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat het het Nederlandse parlement uiteindelijk gewoon 'ja' of 'nee' kan zeggen als Nederlandse burgers die chloorkip of dat hormoonvlees op hun bord krijgen."

NAVO
Dat zijn partijgenoot, minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel wél enthousiast is, begrijpt hij ook wel. "Er zijn ook belangrijke voordelen. Je kunt het verdrag zien als een soort economische NAVO. Daarbij hebben we meer gemeen met de Verenigde Staten als EU dan met landen als China of Rusland. Ook op het gebied van voedselveiligheid en milieustandaarden."

Zijn zorgen, zegt Vos, zitten in het feit dat er in zijn woorden nog steeds 'bijzonder weinig zekerheden worden gegeven aan Nederlandse parlementariërs over wat dit verdrag nou eigenlijk betekent voor Nederlandse burgers'. "Daarom heb ik nu gezegd dat we hier niet mee instemmen, tenzij er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan."

En hij is niet alleen, zegt Vos. Hij verwijst naar de Duitse minister van Economische Zaken Sigmar gabriël die eveneens zijn zorgen heeft geuit over wat TTIP voor gevolgen kan hebben op de sociale standaarden in Duitsland.

"Sociaal-Democraten in heel Europa maken zich hier zorgen over, omdat ze zien dat waar ze vijftig jaar hard voor hebben gewerkt, een samenleving met sterke sociale verbanden en een aantal privileges op milieugebied, met een sterk publiek georganiseerd recht waarbij iedereen toegang heeft tot het rechtsstelsel, waarbij je niet heel rijk hoeft te zijn om een advocaat in te huren, dat al die voorwaarden onder vuur liggen. Meer werkgelegenheid, meer economische groei daar zijn wij voor, maar wel onder de voorwaarde dat onze burgers beschermd blijven."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen