Politiek22 nov '13 12:18Aangepast op 22 nov '13 14:16

'Gemeente Amsterdam regie kwijt'

Auteur: Eva Oude Elferink

De gemeente Amsterdam heeft in vijf jaar tijd 115 reorganisaties uitgevoerd en is de regie kwijt. Dat concludeert de Amsterdamse Rekenkamer. Het College van Burgemeester en Wethouders ziet de ernst van de situatie niet in en vanuit de gemeenteraad ontbreekt de politieke druk om de wildgroei aan reorganisaties stop te zetten.

De kritiek van de Rekenkamer richt zich vooral op het gebrek aan toezicht. "De centrale regie ontbreekt geheel. Er is bijna geen enkele evaluatie geweest op hoe die 115 reorganisaties zijn verlopen", zegt Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam.

Van maar een reorganisatie is een schriftelijke evaluatie gevonden over de vooraf opgestelde financiële doelstellingen.

Ook ontbreekt het aan een 'optimaal beleid' rond de mobiliteit van ambtenaren, volgens De Ridder 'een heel belangrijk aspect van reorganisaties'. "Op basis van de huidige CAO-afspraken hebben we een schatting gemaakt dat het de gemeente Amsterdam zo'n kwart miljoen euro per ambtenaar kost als de herplaatsing van mensen niet scherp wordt aangestuurd."

Storm
De directeur is dan ook sceptisch over de reactie van de gemeente  dat 'men al op de goede weg is'. "Ik heb toch de indruk dat ze met een tamelijk gammele boot vol vertrouwen de storm tegemoet gaan."

De  Rekenkamer heeft er daarom bij de Amsterdamse gemeenteraad op aangedrongen meer politieke druk uit te oefenen op het College B en W. De Ridder: "Dit soort dingen dreigen naar de achtergrond te geraken, terwijl het juist aan de raad is om er op toe te zien dat het College ook hier op een zorgvuldige manier aandacht aan besteedt."

Expertise
Jan Paternotte, fractievoorzitter van oppositiepartij D66, onderschrijft de zorgen van De Ridder. Volgens het raadslid hebben zowel zijn partij als het CDA op meerdere momenten voorstellen gedaan om de organisatie van de gemeente 'steviger' aan te pakken. Zo pleit D66 voor meer flexibele inhuur van zpp'ers en een veel minder grote vaste kern.

"De expertise ontbreekt vaak om projecten goed te kunnen doen. Dat zie je bij het Stedelijk museum of bij de bouw van een metrolijn die enorm uit de hand loopt", zegt de fractievoorzitter. Door de huidige bezetting en vacaturestop is het volgens Paternotte lastig om de benodigde expertise in te huren of nieuw talent aan te nemen.

Meerderheid
Het probleem is, aldus Paternotte, dat de coalitie in Amsterdam 'in tegenstelling tot in Den Haag' een grote meerderheid heeft.

"Dan kun je met dat gammele bootje lekker doorvaren in de veronderstelling dat je prima bezig bent. Maar als je 115 reorganisaties hebt gehad en er is eigenlijk niemand die weet hoe die reorganisaties bij elkaar horen en welk plan erachter zit, dan is dat geen regie maar chaos."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen