Politiek23 apr '15 13:17

Kinderombudsman: bescherm kinderen en hun vluchtende ouders

Auteur: Eva Oude Elferink

Alle kinderombudsmannen in Europa willen dat vluchtende kinderen en hun ouders de bescherming te krijgen waar ze recht op hebben. Ze roepen regeringen in Europa vandaag op om in actie te komen.

De veiligheid van de vluchtelingen die zich op zee wagen om Europa te bereiken moet worden gewaarborgd, zo stellen de kinderombudsmannen. Met name de veiligheid van kinderen. "Het is niet zo dat je mensenrechten en kinderrechten alleen maar passief kunt uitoefenen, dat moet je ook actief doen", zegt Dullaert.

"Als je weet dat er dagelijks honderden mensen verdrinken in de Middellandse Zee, dan kun je niet afwachten. Maar dat gebeurt nu volgens ons wel." Een andere eis van de kinderombudsmannen is dat er sprake is van een 'collectieve verantwoordelijkheid'. "Deze problematiek mag niet alleen afgewend worden op Griekenland en Italië", zegt Dullaert.

"Europese landen hebben niet alleen het kinderrechtenverdrag ondertekend, maar ook het mensenrechtenverdrag dat wordt bewaakt door de Raad van Europa. Het is dus een collectief probleem dat vraagt om een collectief antwoord."

Hoe dan? "Allereerst door hulp te bieden aan degenen die in nood verkeren op zee." Lidstaten mogen zich daarbij volgens Dullaert niet laten leiden door het budget dat ze daarvoor uit willen trekken. "Wat leidend moet zijn is dat je de hulp biedt die daadwerkelijk nodig is voor de grote aantallen mensen die bescherming nodig hebben."

Daarbij zouden de lidstaten zich niet moeten blindstaren op wat Dullaert 'symptoombestrijding' noemt. "In plaats van de focussen op kortetermijnoplossingen moet je kijken naar de wortel van het probleem om zo te kunnen komen tot een preventieplan voor de lange termijn."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen