Politiek18 dec '14 17:10

'Innemen paspoort tegen rechten van de mens'

Auteur: BNR Webredactie

Minister Opstelten wil Nederlandse jihadstrijders hun Nederlanderschap ontnemen zonder dat ze daarvoor veroordeeld zijn. Opstelten gaat een wetsvoorstel hiertoe voor advies voorleggen aan de Raad voor de Rechtspraak.

Het gaat hierbij om Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Van mensen met alleen een Nederlands paspoort, kan het Nederlanderschap niet worden afgenomen, zo zegt advocaat Bart Nooitgedagt, voorzitter van de Vereniging van Strafrechtadvocaten. Hij geeft het voorstel weinig kans van slagen. Overigens zijn er niet veel Nederlanders met een dubbele nationaliteit, aldus Nooitgedagt.

Marokkaanse Nederlanders
Daarbij kan wel gekeken worden naar mensen met de Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit. Al denkt Nooitgedagt dat ook daar weinig valt te halen, aangezien er in Marokko geen afstand gedaan kan worden van de nationaliteit.


Bewijs
Daarnaast moet er ook hard bewijs zijn. “Het gaat hier niet om mensen die naar Syrië gaan, want dat is niet verboden. Het gaat om gewelddadige jihadisten. Je mag geen misdrijf plegen.” Overigens vertelt Nooitgedagt dat het bewijs van inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet toetsbaar is en dus niet als bewijs kan worden gezien. “Als je zulke maatregelen treft dan overspeel je denk ik je hand en creëer je datgene wat je tegen wilt gaan. Hierdoor drijf je mensen in een hoek, waardoor de kans bestaat dat die mensen geen andere kans meer zien dan meedoen aan die gewapende strijd.”

Nooitgedagt besluit dat het tegen de universele verklaring van de rechten van de mens is, om terugkerende jihadisten te weigeren. “Eenieder is vrij om het land in en uit te reizen. De wereld is vol met conflictgebieden, maar wij zijn vrij om ons daar te vestigen en te werken, alleen mogen we geen misdrijven plegen.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen