Politiek26 sep '14 07:42

'Bezuiniging schaadt kwaliteit politieonderwijs'

Auteur: BNR Webredactie

Door de ingrijpende bezuinigingen bij de Politieacademie is het onvermijdelijk dat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het politiewerk grote schade oplopen. Dat schrijft voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Hij vraagt de Kamer "met klem" de bezuinigingen ongedaan te maken.

De bijdrage van het Rijk voor het politieonderwijs is teruggeschroefd van 205 miljoen euro per jaar in 2010 naar 100 miljoen euro per jaar in 2017, schrijft Van de Kamp. "Het op peil houden van de vakinhoudelijke kennis van politiemensen is cruciaal voor de kwaliteit van het politiewerk. Een gebrek aan opleiding en bijscholing van politiemedewerkers zal gevolgen hebben voor de samenwerking met partners in het veiligheidsdomein en uiteindelijk voor de gehele samenleving.''

Maar dat is niet het enige: ook de politie zelf zal veel minder aan de opleiding gaan betalen. "En dat is absoluut tegen de afspraken", zegt Van de Kamp in een toelichting op BNR. "En vooral dit laatste is het echte, grote probleem."

Achterstand
Volgens de voorzitter was afgesproken dat de politie zelf niet zou bezuinigen op de academie. "Die afspraak wordt geschonden. Wij zien nu dat dit betekent dat vooral specialistische opleidingen bij de recherche en allerlei andere disciplines niet doorgaan, die worden nauwelijks meer afgenomen. Dan krijg je achterstand in kennis, met alle gevolgen van dien voor de opsporing en de processen-verbaal en de rechtsgang die erna volgt."

Als de kwaliteit van processen-verbaal niet in orde is, legt Van de Kamp uit, worden strafzaken geseponeerd. Ook zullen agenten er individueel op worden aangesproken in plaats van de werkgever.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen