Politiek15 apr '15 13:36

VVD wil ouders die mishandelen omgang ontzeggen

Auteur: Eva Oude Elferink

Ouders die hun kind hebben mishandeld of misbruikt, moeten het recht op een omgangsregeling kwijtraken. Daarvoor pleit de VVD. Brigitte van der Burg, Kamerlid voor de VVD, vindt dat in dergelijke zaken het belang van het kind voorop moet komen te staan.

Vandaag praat de Tweede Kamer met minister Ard van der Steur en staatssecretaris Martin van Rijn over de aanpak van kindermishandeling.

Van der Burg vindt dat een rechter geen omgangsregeling moet mogen opleggen aan een kind dat zwaar is mishandeld of misbruikt door de vader of moeder. Zij wil dat er alleen nog een omgangsregeling komt als het kind nadrukkelijk aangeeft dat het de veroordeelde ouder ook echt wil zien. Voor eventuele broertjes en zusjes moet hetzelfde gelden.

Harry van den Bosch van het Nederlands Jeugd Instituut is kritisch over de plannen. Hij verwijst daarbij naar de wet omtrent jeugdbescherming die op 1 januari van dit jaar nog is aangescherpt.

 

Omgang
Volgens de nu geldende wet- en regelgeving heeft iedere ouder die zijn kind heeft erkend, recht op omgang met dat kind. Sterker nog, zegt Van den Bosch: "Sinds 1 januari is het ook een plicht voor ouders om omgang met een kind te hebben. Dat is in de wet gekomen, juist om de belangen van kinderen te behartigen."

Dat recht op omgang kan wel worden ontzegd, onder meer door de Raad van de Kinderbescherming. Volgens Van den Bosch is het dan ook geen goede zaak om dit om te draaien en ouders per definitie het recht op omvang te ontzeggen, mits het kind zelf aangeeft dit wel te willen.

"Ik denk dat je zoiets niet van een kind kunt verwachten. Ze zijn altijd onder invloed van volwassenen. Als het nou gaat om een kind van 16, 17 dan is dat minder een probleem dan wanneer het om een kind van 8 jaar oud gaat." De Kamerleden zouden zich volgens Van den Bosch vanmiddag beter kunnen buigen over de opvang van slachtoffers, zegt hij.

"Dat is nog wel voor verbetering vatbaar. Zowel wat betreft de diagnostiek als ook de mogelijkheden voor begeleiding van het gezin. Er zijn al methoden voor gezinnen waarin mishandeling heeft plaatsgevonden om hen te begeleiden naar herstel. Ik denk dat het veel beter is je energie daarin te steken, dan regelgeving die mijns inziens adequaat is, aan te pakken."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen