Politiek12 feb '13 11:34Aangepast op 13 feb '13 11:34

Blok vraagt Senaat om uitstel hypotheekdebat

Auteur: BNR Webredactie

Er ligt een principe-akkoord over de woningmarkt. Dat zei minister Stef Blok voor Wonen dinsdagavond laat. Hij maakte geen details bekend.

Blok spreekt van een pakket maatregelen die een impuls geven aan de bouwsector en die voor doorstroming op de woningmarkt zullen zorgen. De betrokken fracties in de Tweede Kamer bespreken het akkoord woensdag. Het is de bedoeling dat er daarna een persconferentie volgt, waarop nadere details bekend worden gemaakt.

"Het waren besprekingen die het hele kabinet en de coalitiefracties raken", rechtvaardigt minister Blok de inmenging van Rutte bij de besprekingen. "We zijn tot overeenstemming gekomen en dat is een goede zaak."

Verlenging
De scherpe kanten zijn eraf en dat is goed, meent Peter Boelhouwer, hoogleraar Volkshuisvesting en woningmarkt aan de TU Delft. De verlenging van de hypotheekaflossing zal volgens hem zeker helpen, al houdt hij nog een slag om de arm. "Stel dat dat gebeurt, helpt dat zeker, want dat betekent dat de aanvangslasten van starters gewoon wat minder hoog zijn dan in de oorspronkelijke plannen. Je hebt wat langer de tijd om af te lossen en dat betekent dat de lasten wat minder hoog zijn.

Minder te spreken is Boelhouwer over de huurplannen in het voorlopige akkoord. "In de oorspronkelijke plannen konden corporaties dat jaar op jaar doorrekenen en werd je als huurder uitgerookt. Ik weet niet of er maxima aan gesteld worden, maar het zijn ook voor de middeninkomens flinke huurverhogingen. De huren kunnen oplopen tot 600 tot 800 euro."

Woonproblemen
Ook de oppositiepartijen zijn tevreden over het resultaat. "Als ik over het kabinet heen kijk zie ik een land waar de woonproblemen ontzettend groot zijn; mensen die werken in de bouw, mensen met een huurwoning en mensen met een koopwoning", schetst ChristenUnie-leider Arie Slob. "Ik hoop dat het die resultaten gaat boeken voor de woningmarkt die we hopen."

Ook D66-leider Alexander Pechtold had er geen moeite mee om het kabinet aan een meerderheid te helpen. "Huur, koop en bouw, evenwichtig en meerjarig. Het blijkt met succes te kunnen. Ik kijk niet in eerste instantie naar het belang van D66; mensen met een woning moeten nu eindelijk eens duidelijkheid en rust krijgen, zodat er geïnvesteerd kan worden."

Economische groei
"Er ligt een goed akkoord. Het is de bouw die verdere groei tegenhoudt nu de export weer aantrekt", zegt premier Rutte. "Dus dit akkoord is in zichzelf een cruciaal akkoord voor Nederland, al leidt dit de komende jaren tot verlies op dit akkoord. We moeten zien wat de totale som van optellen en aftrekken betekent. Het is fantastisch dat dit gelukt is. We wisten dat dit een minderheidscoalitie was in de Eerste Kamer.

In een land waar het herstel nog moeizaam gaat, geeft dit volgens de premier een cruciaal signaal van vertrouwen. Dat is zó belangrijk voor de economie. Het is mooi dat er in Nederland verantwoordelijke partijen zijn die bereid zijn om onderhandelingen aan te gaan. Het leidt tot breder draagvlak voor voorstellen van de economie."

Samsom
Bij een overleg  dinsdagavond waren ook de fractieleiders Diederik Samsom van de PvdA, premier Mark Rutte en Halbe Zijlstra van de VVD aanwezig. Rutte zou zich de afgelopen dagen op de achtergrond al intensief met het dossier hebben bemoeid.

Aanpassing van de kabinetsplannen om onder meer de huren fors te verhogen en de corporaties een heffing van 2 miljard euro op te leggen is nodig omdat er in de Eerste Kamer onvoldoende steun voor bestaat. In de Senaat hebben PvdA en VVD geen meerderheid. Eerder probeerden de ministers Stef Blok (Wonen) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zaken te doen met het CDA, maar dat mislukte. Sinds maandag praten ze met D66, ChristenUnie en SGP.

Regeerakkoord
Bij het akkoord zijn de coalitiepartijen VVD en PvdA betrokken, en D66, ChristenUnie en SGP. Mogelijk zou het regeerakkoord van VVD en PvdA moeten worden opengebroken.

Het zou de tweede maal zijn dat het regeerakkoord wordt aangepast. De eerste maal gebeurde dat kort na de presentatie ervan eind oktober. Toen bleek de VVD bij nader inzien onoverkomelijke problemen te hebben met het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremies.

Gerelateerde artikelen