Politiek4 mrt '15 16:24Aangepast op 4 mrt '15 18:44

Als het aan Teeven ligt wordt kinderpardon-boek nu gesloten

Auteur: Thijs Baas

De onduidelijkheid rond het kinderpardon is nog allerminst opgelost. Het is goed dat staatssecretaris Teeven snel duidelijkheid wil geven, maar de zaken die Teeven niet gaat inwilligen, moeten worden voorgelegd aan de Europese rechter, zegt Flip Schüller, vreemdelingen- en asieladvocaat bij Prakken d'Oliveira, tegen BNR.

De uitspraken van de Raad van State zijn volgens Schüller bepaald niet eenduidig in het voordeel van staatssecretaris Fred Teeven. Ook voor de IND en de betreffende kinderen bieden ze aanknopingspunten. "Wat de Raad doet is een semantische truc: 'uit beeld zijn' is hetzelfde als 'onttrekken aan toezicht'. Maar volgens mij vergt het onttrekken aan toezicht iets actiefs, terwijl uit beeld zijn ook passief kan zijn. In deze tussenregeling zit een zeer streng toelatingsbeleid en dat strookt niet met het genade voor recht."

Als de Dienst Terugkeer en Vertrek niet kenbaar maakt dat het dossier gesloten is, weet iemand ook niet dat hij vanuit het niets uit beeld zou zijn of zich aan het toezicht zou hebben onttrokken, redeneert Schüller. "Dus daar zou de staatssecretaris toch weer over na moeten denken. Op zichzelf kun je zeggen dat het in beeld zijn bij de Rijksoverheid een redelijk criterium is, maar vooral als je dat vóóraf kenbaar hebt gemaakt."

 

En daar ligt wat Schüller betreft het probleem: "Wat er nu gebeurt is dat Teeven onder druk van de Kamer een regeling heeft gemaakt waarin achteraf het handelen van mensen wordt beoordeeld, met de criteria van nu, over actief in beeld blijven. Dat leidt tot willekeur en dat is ook slecht bestuur. De verschillen tussen gezinnen is zo groot en de willekeur dusdanig ernstig, dat ik me hard maak dat deze kwestie nog lang niet is afgelopen.

Kinderpardon
Fred Teeven zelf toonde zich eerder op de dag opgelucht dat de zaak rond het kinderpardon nu eindelijk kan worden afgesloten. Na uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is wat hem betreft duidelijk wat de voorwaarden én de uitzonderingen zijn. "Ik ben er nu zo'n tweeënhalf jaar mee bezig, dus het is nou wel mooi geweest."

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mag een actieve houding verwachten om 'in beeld te blijven' bij vreemdelingeninstanties, van wie in aanmerking wil komen voor de kinderpardonregeling. "We hebben dat beleid uitgezet, de rechter heeft er duidelijkheid over gegeven en daar zullen we het nu mee moeten doen. Ik hoop dat de discussie nu ten einde komt en dat we nu de beslissing over die dossiers kunnen nemen."

 

Alleen traceerbaar zijn is niet langer voldoende, oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in vier uitspraken. Het is goed dat het in beeld zijn bij gemeenten of onderwijsinstelling geen omstandigheid is waar je rechten aan kunt ontlenen, zegt Teeven tegen verslaggever Jeroen Stans. "Je moet echt in beeld zijn bij de Rijksoverheid en de vreemdelingenketen, anders telt het niet mee. Dat zijn zaken waar nu wel heel veel duidelijkheid over is."

Ook voor PvdA-fractiewoordvoerder Attje Kuiken vormt de uitspraak van de Raad van State het sluitstuk van een slepende kwestie. "De uitspraak geeft duidelijkheid over hoe het kinderpardon moet worden toegepast. De laatste openstaande zaken kunnen nu individueel worden getoetst, zodat er snel duidelijkheid komt voor de betrokkenen. We kunnen concluderen dat bijna 900 kinderen en hun familieleden dankzij het kinderpardon zekerheid hebben gekregen over hun toekomst in Nederland."

Verblijfsvergunningen
Teeven had in enkele zaken geweigerd om op grond van de kinderpardonregeling verblijfsvergunningen te verlenen, omdat de vreemdelingen zich zouden hebben onttrokken aan het toezicht. Nog 42 zaken zijn op dit moment in behandeling en Teeven bekijkt of de uitzondering die ook door de Raad van State is genoemd nog ergens van toepassing is: iemand die wel buiten beeld was bij de IND maar nog niet bij de Dienst Terugkeer en Vertrek. Teeven: "Dan krijg je alsnog wel een vergunning natuurlijk."

En dan is het hoogste tijd om de zaak af te sluiten. "Ik wou er nou wel eens mee stoppen. Ik ben er nu zo'n tweeënhalf jaar mee bezig dus het is nou wel mooi geweest."

Gerelateerde artikelen