Politiek10 apr '14 09:11Aangepast op 10 apr '14 20:35

Nederlandse reders overwegen rechtszaak tegen de staat

Auteur: Pieter van den Akker

De belangenvereniging van Nederlandse reders overweegt een rechtszaak tegen de staat. Het plan om particuliere, bewapende beveiligers in te zetten op koopvaardijschepen die langs de kust van Somalië varen, dreigt namelijk niet door te gaan.

De Partij van de Arbeid heeft laten weten het plan tóch niet te steunen. Tineke Netelenbos, voorzitter van de Reders Vereniging, is woedend. Zij zegt op BNR: "Er is een jaar lang door vier ministers en ministeries gewerkt aan een notitie. Die komt volgende week naar buiten. En voordat die notitie er dus is, gaat de PvdA roepen dat het allemaal niet nodig is en dat het niet moet. Ze wachten dus niet een fatsoenlijk debat af over al die bevindingen. Dat is heel erg vreemd."

De reders maken wel degelijk een kans als ze naar de rechter stappen, meent ook internationaal strafrechtadvocaat Geert Jan Knoops. "Er is sprake van een wetgevingsproces dat de afgelopen jaren in gang is gebracht dat heeft geleid tot een opgewekte verwachting dat er een wetsvoorstel door de Tweede Kamer zou worden geloodsd. Juridisch gezien is er sprake van opgewekte verwachtingen richting de reders dat er een wet zou komen die dit zou regelen."

Argumenten
En daar zijn heel wat Kamerdebatten aan deze standpuntsvorming voorafgegaan, waaraan ook de PvdA heeft deelgenomen. "Er komen nu argumenten voorbij die eigenlijk al lang en breed zijn achterhaald en zijn besproken. Dat betekent dat er ook geen goede reden is om dat wetsvoorstel niet langer te ondersteunen. Daar komt bij dat de reders hierdoor in een ongelijke positie kunnen komen ten opzichte van andere landen waar die wetgeving inmiddels wél tot stand is gekomen."

Het geweldsmonopolie blijft ook bij de inzet van bewapende particuliere beveiligers wel degelijk bij de overheid berusten, zegt Knoops. "Er is sprake van delegeren onder supervisie van de overheid onder allerlei voorwaaden. Het recht op bescherming van leven vertegenwoordigt zo'n groot belang dat burgers dat onder omstandigheden dat zelf moeten kunnen verzekeren als de overheid daartoe niet in staat is of het met toestemming overdraagt."

Juridische stappen
Netelenbos beraadt zich daarom op juridische stappen tegen het parlement. Minister Hennis van Defensie is het namelijk wel eens met het plan, maar als het geen meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, kan het niet doorgaan.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen