Politiek19 nov '14 16:01Aangepast op 19 nov '14 18:31

Doden bij treinkaping De Punt waren ingecalculeerd

Auteur: BNR Webredactie

Het toenmalige kabinet heeft geaccepteerd dat waarschijnlijk alle Molukse gijzelnemers zouden omkomen bij het militaire ingrijpen waarmee een einde werd gemaakt aan de treinkaping bij De Punt in 1977. Dat blijkt uit archiefonderzoek dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie hebben laten doen op verzoek van de Tweede Kamer.

"Het doel van het plan was de bevrijding en bescherming van de gegijzelde passagiers in de trein. De consequentie dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zouden omkomen, werd aanvaard. Het uitgeoefende geweld door de precisieschutters en de mariniers viel binnen de grenzen van de geweldstoepassing die door het bevoegd gezag was voorzien en aanvaard'', melden de ministers.

In het archiefonderzoek zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen waaruit blijkt dat het besluit tot ingrijpen destijds onzorgvuldig, onvolledig of onjuist is geweest. Het optreden berustte op een toereikende wettelijke grondslag, aldus Opstelten en Hennis.

Volgens hen zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de zes gedode gijzelnemers zich duidelijk waarneembaar hebben overgegeven. Twee gijzelnemers gaven zich wel over en één gijzelnemer werd na een schotenwisseling overmeesterd.

Bevestiging
Het onderzoek bevestigt volgens Opstelten en Hennis "op vrijwel alle punten'' wat het kabinet de Kamer in 1977 heeft gemeld. Op één punt zit het anders. "Dit is de mededeling dat er in de trein niet is geschoten op gijzelnemers die zich niet met een vuurwapen verzetten.'' Zo is door de mariniers die de trein bevrijdden geschoten op gijzelnemers in de kop van de trein. Zij hadden wel wapens, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij zich daarmee hebben verzet. De vrouwelijke gijzelnemer die is gedood door de mariniers bleek later geen wapen te hebben.

Molukse jongeren hadden de trein bij De Punt eind mei 1977 gekaapt. Op 11 juni werd in opdracht van toenmalig premier Joop den Uyl en minister van Justitie Dries van Agt met veel geweld een einde gemaakt aan de kaping. Daarbij kwamen zes kapers en twee gijzelaars om het leven.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen