Politiek1 sep '15 09:17Aangepast op 1 sep '15 11:35

PvdA: 'hoger beroep van Kabinet tegen Urgenda-vonnis begrijpelijk'

Auteur: BNR Webredactie

Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in Den Haag dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen.

De belangrijkste reden voor het hoger beroep is een juridische reden: de rechter beroept zich op internationale verdragen, zoals het Kioto-verdrag. "Het kabinet houdt vast aan het feit dat dit verdragen tussen staten zijn en niet per se verdragen waarop burgers zich kunnen beroepen. Het verdrag laat ruimte aan regeringen voor eigen beleid", zegt verslaggever Laurens Boven. "In feite lees je in de brief van de staatssecretaris dat ze willen oppassen dat de rechter niet te veel op de stoel van de politicus gaat zitten. Dat het uiteindelijk aan de democratie, de regering is om beleid te vormen."

Begrijpelijk
PvdA-Kamerlid Jan Vos begrijpt het besluit om in hoger beroep te gaan. "Het gaat hier om een belangwekkende uitspraak die ook internationaal wordt gevolgd. Iedereen heeft in Nederland het recht om in hoger beroep te gaan, ook de Nederlandse staat."

 

Uitvoering
Niettemin begint het kabinet onmiddellijk met de uitvoering van het vonnis, omdat het besluit om hoger beroep aan te tekenen geen opschortende werking heeft. Dat is overigens ook niet het doel van het hoger beroep, zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Om de noodzakelijke aanvullende maatregelen op korte termijn te kunnen vaststellen, zoekt het kabinet de komende maanden onder meer zijn heil bij het Interdepartementaal Beleidsonderzoek 'Effectiviteit CO2-reductiemaatregelen'.

Kolencentrales
"Je kunt denken aan maatregelen als de vermindering van uitstoot in het verkeer, de vermindering van uitstoot in kolencentrales, het versneld sluiten van centrales of de prijzen van kolenenergie hoger maken dan die nu is", zegt Vos. "Er is een heel palet aan maatregelen mogelijk en het is goed als het kabinet kijkt wat de meest kostenefficiënte manier is om aan de uitspraak gehoor te geven."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen