Politiek4 dec '13 12:29

Groot lerarentekort in aantocht

Auteur: BNR Webredactie

Het basisonderwijs krijgt de komende jaren te maken met een extreem groot lerarentekort. In 2025 zullen er naar verwachting 10.000 onvervulbare vacatures zijn.

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut CenterData dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De teruggang wordt vooral veroorzaakt voor de pensionering van veel oudere leraren.

De eerste problemen zullen zich volgens het bureau binnen 6 jaar aftekenen met een tekort van 3000 leraren. Vooral basisscholen in de Randstad krijgen te maken met een gebrek aan goed opgeleide docenten.

In het voortgezet onderwijs lopen de tekorten al eerder op. CenterData voorspelt een behoefte van 1700 voltijdbanen binnen 3 jaar. In tegenstelling tot het basisonderwijs is de arbeidsmarkt hier al in 2018 weer redelijk in evenwicht.

Instroom
Op dit moment zijn er nog te veel afgestudeerde leraren in verhouding tot het beschikbare aantal banen. Het ministerie verwacht dat hierdoor de instroom in de lerarenopleidingen afneemt. Maar, zegt onderzoeker Peter Fontein van CenterData: “Op het moment dat het nieuws rondgaat, zoals nu, dat in de toekomst tekorten zullen ontstaan, is de verwachting wel dat die instroom in die lerarenopleidingen zal toenemen.”

Bovendien is de overheid volgens Fontein bezig om de opleidingen te verbeteren en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Gerelateerde artikelen