Politiek21 apr '16 11:41

Klokkenluider: 'Ze hebben alles gedaan om mij kapot te maken'

Auteur: Marjan van den Berg

Victor van Wulfen werd door Defensie weggezet als psychiatrisch patiënt. Na een jarenlange strijd heeft hij nu eerherstel gekregen.

BNR
BNR

Een klokkenluider die eerherstel krijgt: dat zie je niet vaak. Sterker: "Ik denk dat ik de twijfelachtige eer heb om de eerste te zijn die zijn zaak goed heeft afgesloten", zegt Victor van Wulfen op BNR. "Er is duidelijk een ommekeer gaande in de behandeling van mensen die durven te melden, waar vroeger mensen werden weggezet als 'probleem', wat bij mij ook is gebeurd, maar uiteindelijk toch is rechtgezet."

Misstanden
In 2009 bracht Van Wulfen bij het 336 Squadron van Vliegbasis Eindhoven aan het licht dat de piloten van Herculesvliegtuigen de veiligheidsvoorschriften lang niet altijd goed opvolgden. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Misstanden werden ontkend, Van Wulfen kreeg een vliegverbod en kreeg zelfs het stempel 'psychiatrische patiënt'. "Ze hebben alles gedaan wat in hun macht lag om mij kapot te maken." Het gaat volgens Van Wulfen om een groep van in totaal 15 tot 20 man.

Hij kwam thuis te zitten. Dat duurde 4,5 jaar. Maar hij gaf niet op. "Je bent overtuigd van wat er fout zit. Dat kan je ook aantonen - stapels bewijs. Op een gegeven moment maakt zich ook het gevoel van je meester: 'Ik vecht voor het goede'."

Eerherstel
De Onderzoeksraad Integriteit Overheid pleitte in juli vorig jaar voor eerherstel en een schadevergoeding voor Van Wulfen. In december kreeg hij eerherstel van het ministerie van Defensie. Van Wulfen kreeg een gesprek met minister Jeanine Hennis. "Die vond het een eer om mij te ontmoeten, zei ze. Dat vond ik andersom ook. Ze was niet te spreken over de gebeurtenissen daar en sprak daar duidelijk over (...). Het was een heel goed gesprek. En ik wil niet gaan zitten slijmen, maar ik vind het oprecht de beste Defensieminister die we in decennia hebben gehad."

Afgelopen vrijdag werd zijn zaak afgerond en werd Van Wulfen formeel gerehabiliteerd. "Dat was wel een mooi moment." Van het 336 Squadron kreeg hij van maar één van de vliegers een hand, vertelt hij. "Dat zegt heel veel over de mate van verzuring die daar nog steeds aanwezig is, maar daar kan ik me inmiddels wel boven zetten. Dat is niet meer mijn probleem."

Van Wulfen is inmiddels geplaatst bij het 334 Squadron van de Kustwacht, dat valt onder Vliegbasis Eindhoven. Over de procedures daar is hij zeer te spreken. "Ik durf wel te zeggen dat ik weet dat mijn meldingen hebben bijgedragen tot het versnellen van dat verbetertraject."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen