Politiek5 jun '14 06:47

Hogescholen keren zich tegen plannen leenstelsel

Auteur: Pieter van den Akker

Het wordt nog een hele klus om het behoud van de ov-studentenkaart te financieren. Het kabinet zoekt daar nog 200 miljoen euro voor en wil daarom dat studenten buiten de spits gaan reizen. Dat zou veel geld besparen, maar de hogescholen zien dat niet zitten, blijkt een rondgang van BNR.

BNR polste bij de hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Inholland en stelt vast dat zij hun collegetijden niet willen aanpassen. Bestuurder Ron Bormans van de Rotterdamse Hogeschool vertelt waarom niet:

"Kijk, die ov-kaart is in het leven geroepen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen. Dan moeten we niet de school 's morgens vroeg dichtgooien om 'm te financieren. Dat lijkt me het paard achter de wagen spannen."

Bormans gaat verder: "Je merkt dat we de afgelopen jaren in een beweging zitten om steeds meer contacturen te programmeren. Daar hebben we ook heel goede afspraken over met de overheid. Ik denk zelf dat we die ochtenduren maar ook die uren aan het eind van de middag echt nodig hebben om goed gestructureerd onderwijs aan onze studenten te geven."

Grens
Als hij wordt uitgenodigd om mee te denken over het efficiënter inzetten van de ov-kaart schuift hij graag aan tafel. "Wij voelen ons medeverantwoordelijk om te komen tot een goede financiering van het hoger onderwijs. De overheid spant zich in om te investeren in het hoger onderwijs, dan vind ik ook dat je het gesprek moet voeren. Maar ik markeer hier wel een grens, in die zin dat ik zeg dat je niet met maatregelen moet willen komen om een deel van de school dicht te gooien om een ov-kaart gefinancierd te krijgen."

Gerelateerde artikelen