Politiek5 apr '13 21:10

Zelfbedruipend fonds voor investering, ontwikkeling en handel

Auteur: Thijs Baas

De 0,75 miljard euro die in het nieuwe fonds voor Handel en Ontwikkeling wordt geïnvesteerd, moet uiteindelijk weer worden terugverdiend. Anders dan met reguliere ontwikkelingssamenwerking is het de bedoeling dat het fonds zichzelf vult met de opbrengsten van de projecten.

Dat zegt premier Mark Rutte tegen verslaggever Hans Verbeek. "Het is redelijk dat je in ruil voor de ondersteuning bij de activiteiten vraagt dat als bepaalde bedrijfsactiviteiten succesvol worden, het leidt tot terugstorting in het fonds. Natuurlijk zorg je voor een mix waarin terugstortingen komen van succesvolle projecten, maar waarbij de bedrijven ook winst kunnen maken.

Ontwikkelingslanden
Nederlandse bedrijven kunnen flink profiteren van het fonds, waarover het kabinet het vandaag eens geworden is. Het komt dus het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden ten goede, maar zeker ook het Nederlandse bedrijfsleven, volgens de premier.

Het onderliggende doel van het fonds is dat zich in de betreffende landen een middenklasse kan ontwikkelen. Daarom hangt het ook samen met de ontwikkelingssamenwerkingsportefeuille, zegt Rutte. "Het kabinet gelooft in de mix van ontwikkeling, investeren en handel, waarbij je dus wat weggaat van de meer traditionele vormen van begrotingssteun in landen, veel meer naar het direct ontwikkelen van maatschappelijke middenveld en het bedrijfsleven."

Herschikking
Het fonds heeft volgens premier Mark Rutte als ambitie om in het licht van de herschikking van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid te zorgen dat verschillende zaken worden samengebracht: investeren, ontwikkelen en handel, waarbij ook een flinke verantwoordelijkheid en betrokkenheid wordt gevraagd van het Nederlandse bedrijfsleven.

Bedrijven die zich willen oriënteren op die markten en willen investeren kunnen een beroep doen op bijzondere ondersteuning. "Afrika is een fantastische groeimarkt. Bepaalde delen van Afrika behoren tot de snelst groeiende delen van de wereld. Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel bedrijven interessante mogelijkheden biedt, maar ook voor ingewikkelde uitdagingen stelt."

Investeringspotentieel
Overheidsgeld is volgens Rutte onontbeerlijk om een link te kunnen leggen tussen het investeringspotentieel van de bedrijven en de bijzondere ontwikkelingsrelatie die de Nederlandse overheid met die landen heeft. "Voor die bedrijven leveren de investeringen niet altijd onmiddellijk geld op. Er zullen meer risico's genomen worden en dan is het interessant of je daarin als overheid en het private bedrijfsleven daarin kunt samenwerken."

Uiteindelijk hangt de manier waarop de hulp wordt geboden volgens Rutte af van de situatie in een land. "Als het betalingsverkeer in een land nog niet goed ontwikkeld is, kunnen kredietgaranties uitkomst bieden. Het kan ook zijn dat je specifieke kennis van bedrijven en kennisinstellingen inzet om die landen verder te ontwikkelen. Maar je doet het wel op een manier die - anders dan het normale ontwikkelingssamenwerkingsbeleid - erop gericht is dat het geld ook weer terugkomt."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen