Politiek2 dec '13 12:37Aangepast op 2 dec '13 14:01

Kabinet houdt bedrijven onder druk met Participatiewet

Auteur: BNR Webredactie

Bedrijven moeten tot 2026 minstens 100.000 extra werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Lukt dat niet, dan worden zij gedwongen een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

In 2016 vindt de eerste meting plaats. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) schrijft dat in een wetsvoorstel dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Met deze participatiewet komt er één regeling voor mensen die door een beperking steun nodig hebben bij het vinden van een baan. Nu bestaan hiervoor nog drie regelingen: de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorzieningen en de Wajong voor jonge gehandicapten. De samenvoeging van de regelingen moet op termijn een bezuiniging van 1,7 miljard euro opleveren.

Kansen
Het doel van de Participatiewet is meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen, legt politiek verslaggever Hans Verbeek uit. "Ook mensen met een arbeidsbeperking. Dan moet je denken aan Wajongers en gehandicapten. Kleinsma wil met deze wet zoveel mogelijk mensen aan de slag helpen. Het liefst natuurlijk in reguliere banen of anders via wat zij ‘beschut werk’ noemt."

Werkgevers hebben al toegezegd dat er 100.000 extra banen komen voor mensen uit die doelgroep van de Participatiewet. "Daarbovenop stelt de overheid zich ook nog garant voor 25.000 extra banen in de komende tien jaar omdat de overheid op dit gebied als voorbeeldfunctie wil fungeren", zegt Verbeek.

De bovengenoemde afspraken zijn allemaal vastgelegd in het sociaal akkoord. Alle arbeidsgehandicapten moeten minstens het minimumloon verdienen. Werkgevers kunnen daarbij loonkostensubsidie krijgen. Met de dreiging van een verplicht quotum voor bedrijven houdt Klijnsma hen onder druk om zich aan de afspraken te houden. Volgend jaar moeten er al 5000 banen komen voor arbeidsgehandicapten.

Herkeuring
Alle 240.000 Wajongers worden straks herkeurd. Naar verwachting zullen 100.000 van hen nooit kunnen werken. Zij houden hun uitkering. De rest moet aan de slag.

De gemeenten worden verantwoordelijk dat dit gebeurt. Zij krijgen daarvoor in 2015, als de participatiewet in werking treedt, een budget. Om de overgang voor Wajongers naar de nieuwe situatie goed te laten verlopen, is 100 miljoen beschikbaar.

Gerelateerde artikelen