Politiek2 dec '13 13:37

VVD tevreden met participatiewet

Auteur: BNR Webredactie

De VVD is tevreden met de participatiewet die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters: "Dankzij deze grote hervorming, een lang gekoesterde wens van de VVD, kijken we in Nederland voortaan naar wat iemand wel kan, in plaats van iemand weg te zetten in een uitkering. Een uitkering moet weer echt een laatste vangnet zijn. Wie kan werken, die moet zo snel mogelijk aan de slag. Met de vergrijzing die op ons afkomt, hebben we iedereen hard nodig."

Daarnaast is zijn partij blij dat mensen met een beperking nu "naar vermogen kunnen meedoen". "Dat zij gewoon aan het werk kunnen in een normale baan, bij een regulier bedrijf. De VVD kijkt liever naar iemands talent dan naar zijn beperking."

Ook PvdA-Kamerlid John Kerstens stelt dat de wet zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan baan moet helpen bij een reguliere werkgever. "Daarvoor zijn in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over 125.000 extra banen. De wet maakt een einde aan de bureaucratie en verkokering. Dat vergroot de kansen voor de mensen om wie het gaat. De PvdA pleit voor een zorgvuldige herbeoordeling van Wajongers. Ook moet er oog zijn voor de financiële gevolgen voor hen als ze niet aan de slag komen."

Cedris steunt uitgangspunt
Job Cohen, voorzitter van Cedris (branchevereniging van sociale werkvoorzieningsbedrijven): "Voor Cedris is begeleiding de sleutel tot het succes voor de nieuwe wet. Dat is onder meer nodig om de 125.000 ‘baangaranties’ te realiseren die in het sociaal akkoord zijn afgesproken. Er moet geld zijn voor gerichte training, ondersteuning op de werkvloer en ook voor professionals die werkprocessen aan kunnen passen aan de mogelijkheden van mensen met een beperking. Het gaat om gemotiveerde mensen die echt wat in huis hebben, maar vaak niet zomaar passen op een ‘gewone’ vacature. Als je dat verschil overbrugt, wordt het interessant voor ondernemers om mensen een kans te bieden.''

"Cedris steunt het uitgangspunt van de Participatiewet om meer mensen aan de slag te helpen bij gewone werkgevers en gemeenten meer ruimte te geven voor maatwerk. Het budget voor begeleiding blijft echter een groot zorgpunt.''

GroenLinks
Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks, is kritisch op de wet. Zo zouden de bezuinigingen in de participatiewet mensen met een arbeidshandicap niet helpen om te participeren maar er juist voor zorgen dat zij aan de kant komen te staan, stelt Voortman. "Ik moet helaas constateren dat het met deze wet voor veel Wajongers wel op een enkeltje bijstand neerkomt. Met dit uitgeknepen re-integratiebudget komt er niets terecht van participeren op de arbeidsmarkt. Ondanks alle plechtige beloftes in het regeer- en herfstakkoord blijft er een tekort aan banen voor deze groep arbeidsgehandicapten. De bezuinigingen zorgen ervoor dat mensen met een arbeidshandicap aan de kant komen te staan.''

CDA heeft zorgen en bezwaren
CDA-Kamerlid Pieter Heerma stelt dat zij partij achter de hoofdlijnen van de wet staat. "Het is goed dat er gewerkt wordt aan één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt."

Maar het CDA heeft wel zorgen en bezwaren bij de huidige vormgeving van de wet. "Ten eerste is het de vraag of het kabinet gemeenten wel genoeg vertrouwt, want daarmee staat of valt het succes van decentralisatie. Ook heeft het CDA veel zorgen over het harde regime voor herkeuring van Wajongers en de gebrekkige kansen voor hoger opgeleide arbeidsgehandicapten binnen de participatiewet. Ook deel ik de bezwaren van de Raad van State over het wegvallen van de mogelijkheid van loondispensatie (naast loonkostensubsidie) binnen de participatiewet. Dit gaat niet alleen veel meer geld kosten, maar ook ten koste van de arbeidsmarktkansen van mensen met een arbeidsbeperking.''

D66
D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: ,,Het principe van de participatiewet vind ik goed, maar ik maak me wel grote zorgen over de inkomenspositie van Wajongers die na herkeuring hun uitkering verliezen. Verder deel ik de bezwaren van de Raad van State tegen de loonkostensubsidie, in plaats van een loondispensatie. Het streven naar banen tegen cao-lonen moet er niet toe leiden dat die banen er nooit komen omdat de werknemers te duur zijn voor de werkgevers.''

Gerelateerde artikelen