Politiek8 dec '14 15:42Aangepast op 8 dec '14 16:54

Verdeeldheid over armslag voor corporaties

Auteur: Marjan van den Berg

Hoe ver moeten woningcorporaties terug in hun hok? De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag hoeveel ruimte de corporaties voortaan moeten krijgen.

Foto: ANP
Foto: ANP

De Tweede Kamer praat vandaag twaalf uur lang over de toekomst van de woningcorporaties.

De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties oordeelde onlangs dat de teugels stevig moeten worden aangehaald. Corporaties zouden geen koop- of huurwoningen in de vrije sector meer moeten mogen ontwikkelen. Zij zouden zich alleen nog moeten richten op hun kerntaken: het beheren en verhuren van huizen voor mensen met weinig geld.

Partijen in de Tweede Kamer verschillen van mening over de vraag in hoeverre deze aanbeveling moet worden overgenomen.

Leefbaarheid
Het CDA wil de corporaties juist wat armslag blijven bieden, zei Kamerlid Raymond Knops. “Wij vinden dat iedere woningcorporatie, ongeacht grootte of de hoeveelheid omzet, zich zou moeten kunnen bemoeien met de realisatie van gemengde wijken. Simpelweg omdat ze daar bezit hebben, omdat ze daar onderdeel van zijn en omdat ze ook vaak de enige zijn die daar nog wat kunnen en willen doen als marktpartijen wegblijven. Daarom pleiten wij ervoor dat woningcorporaties beperkt kunnen blijven investeren in duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen.”

Vijf procent van hun woningaanbod zou wat het CDA betreft buiten de kerntaken moeten kunnen vallen. Knops: “Dan heb ik het niet over de SS Rotterdam en andere megalomane projecten; dan heb ik het echt over zaken die daadwerkelijk bijdragen aan de leefbaarheid, en waarbij de corporatie wat ons betreft gewoon een belangrijke verantwoordelijkheid heeft.”

Hierin staat het CDA niet alleen. Carola Schouten (ChristenUnie) wil dat corporaties in achterstandswijken en krimpgebieden zelfs 10 procent van hun woningen in de vrije sector mogen ontwikkelen, “omdat de opgave daar vaak wel zwaar is en de marktpartijen daar nog minder zin hebben om daar wat te doen”.

Kerntaak
D66 wil juist dat de corporaties helemaal teruggaan naar hun kerntaken. “Het bouwen en beheren van sociale huurwoningen is gewoon de kerntaak. Daarbuiten wat ons betreft zo weinig mogelijk. Ik besef – en dat hebben alle reacties op het rapport van de commissie ook duidelijk gemaakt – dat dat echt een forse ingreep gaat zijn met gevolgen in de praktijk. Maar het is wel nodig om de sector weer gezond te krijgen”, zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Hij vreest dat het voorstel van het CDA nieuwe ‘grijze gebieden’ zal opleveren, met het risico op wanbeleid: “Als we de grenzen gebruiken die de heer Knops nu lijkt voor te gaan stellen met betrekking tot het woord ‘leefbaarheid’, dan gaat het veel verder dan dat.”

Minister Stef Blok (Wonen) liet eerder weten dat hij de corporaties wel enige ruimte wil bieden, bijvoorbeeld voor commerciële activiteiten in oude stadswijken.

Flink ingrijpen
Over andere punten bestaat in de Kamer wel overeenstemming, zegt politiek verslaggever Jeroen Stans. “Ze vinden overall eigenlijk wel dat er flink moet worden ingegrepen, want er is zo veel misgegaan.”

Een meerderheid wil, net als de enquêtecommissie, dat er één nieuwe toezichthouder komt. Ook wil een meerderheid dat huurders meer rechten krijgen. SP-Kamerlid Sadar Karabulut: “Laat huurders meebeslissen over beleid van de corporaties, over fusies, over grote, eenmalige investeringen, het aangaan van verbindingen en de benoeming van bestuurders. Corporaties zijn er voor de huurder en niet andersom.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen