Politiek7 nov '13 07:00Aangepast op 7 nov '13 11:51

De PvdA is om: de JSF komt naar Nederland

Auteur: Pieter van den Akker

Nederland koopt de JSF. Een Kamermeerderheid steunt dat kabinetsbesluit, nu ook de Partij van de Arbeid definitief om is. Voor de aankoop van de toestellen trekt het kabinet 4,5 miljard euro uit. De eerste toestellen moeten in 2019 bij de luchtmacht gebruikt gaan worden.

Tien jaar plus 12 uur gisteravond kostte het de PvdA om ja te zeggen tegen de JSF, weet verslaggever Hugo Reitsma. "Een debat dat over de toekomst van de krijgsmacht moest gaan, maar voor alle andere partijen draaide om maar één vraag: wat is het standpunt van de PvdA over de JSF?"

Essentiële vragen
Tegen twaalven uiteindelijk sprak PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink het verlossende woord. Of ze blij was ja te kunnen zeggen tegen de JSF? Ze zucht diep en antwoordt: "We hebben een goed en intensief debat gehad, meningen uitgewisseld, gedebatteerd over essentiële vragen voor mijn fractie en onze leden, en ik ben blij met de garanties die gegeven zijn door de regering."

Daarmee voldoet het besluit aan alle voorwaarden voor de PvdA? Eijsink: "Daarmee voldoet het aan wat wij gevraagd hebben aan de regering om goed te kijken naar een aantal zaken dat voor ons van belang is. Niet alleen nu, maar ook in de komende jaren."

Toe aan besluit
Voor de mensen die bij de krijgsmacht werken, is het van belang dat er een besluit genomen werd, aldus Eijsink. "Dat is aangegeven door de Algemene Rekenkamer. Dat is ook ingebed in de financiële discussie over de krijgsmacht. Daar heeft de regering vorig jaar een aanzet voor gegeven en ik ben wel blij voor de mensen bij de krijgsmacht wanneer er een besluit genomen werd. Daar waren ze aan toe, dat moest ook binnen de financiële kaders van Defensie. Anders konden we als politiek ook geen verdere keuzes maken."

Gerelateerde artikelen