Politiek7 jan '14 07:15Aangepast op 7 jan '14 11:03

De provincie Overijssel, voor al uw miljoenenschulden op slechte grondaankopen

Auteur: Pieter van den Akker

De provincie Overijssel wil de enorme verliezen die gemeenten hebben geleden op grondaankopen overnemen. Dat meldt het Financieele dagblad.

Gemeenten zitten met de handen in het haar. Want ze hebben te veel en te dure gronden aangekocht. Door de waardedalingen van de afgelopen jaren kampen ze nu met grote tekorten.

Suikeroom
"Overijssel wil 130 miljoen euro uittrekken om nagenoeg waardeloze grond te kopen van Overijsselse gemeenten. Daarmee hebben die gemeenten een soort suikeroom om ze uit de problemen te helpen", vertelt FD-journalist Prisco Battes.

"Overijssel ziet het probleem waarmee de gemeenten worstelen. Heel veel Nederlandse gemeenten hebben grond gekocht en er ook nog eens heel veel geld in geïnvesteerd. Nu blijkt dat ze met z'n allen veel te veel grond hebben gekocht, ook nog eens veel te duur. Er zijn gemeenten die op de rand van een faillissement verkeren. Als je als provincie veel geld hebt, is de verleiding groot om die gemeenten te hulp te schieten." In die uitgestoken hand van Overijssel zit volgens Battes 130 miljoen euro.

Matsen
"Het plan van Overijssel laat in ieder geval zien dat zo'n provincie het serieus neemt, zegt Hugo Primus, hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft. Volgens hem lijkt het erop dat de provincie gemeenten wil matsen. "Dat lijkt mij een beetje een slordige oplossing. In het algemeen geldt dat je zelf op de blaren moet zitten als je overambitieus bent in je grondbeleid. Bvoendien hebben een heleboel van die gemeenten nog wel reserves, dus het is niet zo dat ze allemaal meteen in de problemen komen."

Andere provincies kijken nu met argusogen naar Overijssel. Want lang niet alle provincies hebben zo'n goed gevulde kas en kunnen gemeenten simpelweg niet te hulp schieten. Maar ook provincies die wél geld hebben, bijvoorbeeld door de verkoop van energiebedrijven Nuon en Essent staan niet te trappelen om het voorbeeld van Overijssel te volgen.

Nadelen
"Provincies die geld hebben, Noord-Brabant bijvoorbeeld, zien er nadelen in omdat het geld misschien wel voor andere doeleinden is gereserveerd. Battes: "Als ze het aan de gemeenten gaan geven, kan het niet meer naar andere projecten."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen