Politiek5 feb '14 14:25

Hoe gaat Plasterk dit nu uitleggen?

Auteur: Marjan van den Berg

Dinsdag moet minister Plasterk in een debat uitleg geven over het verzamelen van communicatiegegevens door Nederland, en over de manier waarop hij het parlement hierover heeft geïnformeerd. Voor de SP is het de vraag of de Kamer nog vertrouwen heeft in Plasterk. D66 vindt het tijd geworden voor een parlementaire enquête. De JOVD vindt dat de minister moet aftreden.

"Een van de vragen die wij onszelf als Tweede Kamer zullen moeten stellen, is: vertrouwen wij erop dat deze minister deze problemen kan oplossen, vertrouwen wij erop dat deze minister weet wat er aan de hand is, dat hij de Kamer goed informeert en de waarheid boven krijgt?", zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Vandaag maakten de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie) bekend dat niet de Amerikanen, maar Nederlandse veiligheidsdiensten eind 2012, begin 2013 gegevens verzamelden van 1,8 miljoen 'metadata' aan satelliettelefonie en radioverkeer. Eerder suggereerde Plasterk nog dat Nederland met het verzamelen van die gegevens niets te maken had.

De inhoud is volgens het ministerie niet afgetapt. Het zou gaan om data die laten zien wie met wie belt en hoe vaak. De informatie is verzameld door de Nationale Sigint Organisatie (NSO) "in het kader van de wettelijke taakuitoefening'', zo schrijven de ministers.

Toegeven
“Misschien is het nog wel het ergste dat de minister niet weet waar hij het over heeft”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. “Eerst zei hij: in Nederland doen we zulk soort dingen niet. Toen zei hij: het waren de Amerikanen die het hebben gedaan. En nu moet hij toegeven dat we het zelf waren.” Van Raak vervolgt: “Dat betekent dat we een minister van Binnenlandse Zaken hebben die bij God niet weet wat zich afspeelt wat zich afspeelt bij de geheime diensten.”

De SP wil eerst in een debat opheldering van de minister. “Ik geef de minister graag de kans om heel snel opheldering te geven hoe het komt dat hij niet op de hoogte is, hoe het komt dat hij de Tweede Kamer eerst de ene soort informatie stuurt en dan iets heel anders. En dan zullen, denk ik, alle fracties in de Tweede Kamer serieus moeten gaan nadenken of wij denken dat deze minister de problemen gaat oplossen”, zegt Van Raak.

D66
D66 vindt dat het onontkoombaar is dat er een parlementaire enquête komt over het onderscheppen van telefoondata. "De minister geeft aan dat dit is gebeurd in het kader van terrorismebestrijding en militaire operaties'', zegt Tweede Kamerlid Gerard Schouw. "Daarvoor is het nodig 1,8 miljoen telefoontjes in 1 maand op te slaan? Hoeveel terroristen denkt de minister dat er in Nederland rondlopen? Dit is buitenproportioneel.''

Een parlementaire enquête kan volgens Schouw nu echt niet langer uitblijven. "Keer op keer komen nieuwe feiten aan het licht.'' Tot dusver heeft D66 geen meerderheid voor een enquête.

JOVD
Volgens de JOVD, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, "is het aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken nu de meest verstandige optie", omdat hij of gelogen heeft, of zijn ambtenaren niet onder controle heeft. "In beide gevallen zou aftreden gepast zijn", zegt JOVD-voorzitter Christiaan Kwint.

VVD
VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff wil weten of er ook data van Nederlanders zijn onderschept en hoe vaak dat is gebeurd. "Wat valt precies onder deze metadata?'' Hij vindt de zaak niet zo "urgent'' dat hij direct een debat in de Tweede Kamer wil. Er staat al snel een debat gepland en daar kan het volgens hem in mee worden genomen.

CDA
Madeleine van Toorenburg van het CDA: "Dus toch! Niet NSA tapte de 1.8 miljoen telefoontjes, maar onze eigen veiligheidsdienst, bekent Plasterk. Die roepen wij ter verantwoording.''

GroenLinks
Linda Voortman van GroenLinks vindt het nieuws ' te gek voor woorden'. "Terwijl alle beschuldigende vingers in de richting van de NSA wezen, blijkt minister Plasterk al die tijd zélf de boosdoener. Nu moet maar eens vastgesteld worden wat er precies is gebeurd en of dat allemaal wel door de beugel kan.”

Internationaal staartje
Behalve het feit dat het kabinet het een en ander uit te leggen heeft aan de Kamer, krijgt de zaak ook een internationaal staartje, althans, dit ondervond voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens vandaag. “Ik zit nu in een conferentie in Miami, waarin ik zwaar tekeer ben gegaan tegen de NSA. Ik moest vanochtend bijna alles weer terugnemen naar aanleiding van deze berichten. Dat is niet prettig.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen